Italijoje sudaryta populistų vyriausybė
Ga­vę an­trą ga­li­my­bę ir nu­si­lei­dę pre­zi­den­to rei­ka­la­vi­mams, Ita­li­jos po­pu­lis­tai su­for­ma­vo mi­nis­trų ka­bi­ne­tą, ku­riam va­do­vau­ja prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas 54 me­tų po­li­ti­kos nau­jo­kas Giu­sep­pe Con­te. Apž­val­gi­nin­kai sa­ko, jog tai pir­mo­ji Eu­ro­po­je po­pu­lis­ti­nė vy­riau­sy­bė.

„Penkių žvaigždučių“ judėjimas ir „Lyga“ paskelbė įvykdžiusios visas sąlygas, kad jų vyriausybė galėtų veikti. Jų susitarimas atneša bent laikiną ramybę į Romą po kelias savaites trukusios politinės krizės. Ji kėlė nerimą Briuseliui ir investuotojams ypač dėl Italijos ateities euro zonoje. Kol kas Italija išvengė pirmalaikių rinkimų, kurie būtų dar labiau sustiprinę antieuropietiškas partijas, kaip rodė apklausos.

Lieka labai daug neaiškumų, kaip naujoji administracija valdys Italiją, nes abi partijos dėl daug ko nesutaria, o jų lyderiai yra politiniai oponentai.

Populistų lyderiai atsisakė savo kandidato į ekonomikos ministrus Paolo Savonos, 81 metų euroskeptiko ir euro priešininko, kurio kandidatūrą vetavo prezidentas. Tačiau dabar P. Savona tapo Europos reikalų ministru.

Lieka labai daug neaiškumų, kaip naujoji administracija valdys Italiją, nes abi partijos dėl daug ko nesutaria, o jų lyderiai yra politiniai oponentai. „Lygos“ vadovas Matteo Salvini, pompastiškas ksenofobas ir kurstytojas, griežtai pasisakantis prieš migrantus ir tuo pelnęs nuo jų pavargusių italų palankumą, nuo šiol bus vidaus reikalų ministras. Per rinkimų kampaniją M. Salvini žadėjo masiškai deportuoti nelegalius migrantus ir visoje Italijoje įsteigti jų sulaikymo centrus. Jis aršiai kritikuoja Briuselį ir palaiko glaudžius ryšius su Rusija bei ragina panaikinti sankcijas Maskvai.

„Penkių žvaigždučių“ judėjimo lyderiui Luigi Di Maio atiteko labai įtakingo darbo ir pramonės ministro portfelis. Tai žada dideles permainas Italijai darbo ir aplinkosaugos srityse, nes L. Di Maio partija yra stambiosios pramonės priešininkė.

Menkai žinomas ekonomikos profesorius Giovanni Tria tapo finansų ministru. Jis kritikuoja Europos Sąjungą, bet neragina pasitraukti iš euro zonos.

Anksčiau šią savaitę Sergio Mattarella buvo paskyręs premjeru proeuropietišką technokratą Carlo Cottarelli, bet paskui nusprendė suteikti populistams daugiau laiko susitarti. Jiems pakeitus ministrų sąrašą, prezidentas antrą kartą suteikė G. Conte mandatą sudaryti vyriausybę. Ji bus daug priešiškesnė Briuseliui nei ankstesnė centro kairiųjų Italijos vyriausybė, tačiau Senate populistai neturi didelės persvaros. Be to, kaip jau minėta, jų jauni ir ambicingi lyderiai yra politiniai priešininkai, nepasitikintys vienas kitu. Jiems prireikė 70 dienų susitarti dėl vyriausybės ir parinkti ministrą pirmininką. Abi partijos sutaria tik kai kuriais klausimais. Jos planuoja mažinti mokesčius, atšaukti pensinio amžiaus reformą ir įvesti universalias bazines pajamas (besąlygiškai visiems kas mėnesį mokėti tam tikrą sumą).

Europos Komisijos prezidentas Jeanas-Claude'as Junckeris negailėjo aštrios kritikos Italijai. Jis pareiškė, kad italai turi daugiau dirbti, būti mažiau korumpuoti ir nustoti žvalgytis į Europos Sąjungą, kad ši išgelbėtų skurdžiuosius šalies regionus – jais turi pasirūpinti patys italai. „Mes jiems padėsime, kaip ir visuomet, tačiau nereikia žaisti šio žaidimo visą atsakomybę perkeliant ES. Yra šalis, yra tauta. Pirmiausia šalys, paskui Europa“, – kalbėjo J.-C. Junckeris. Jo žodžiai papiktino italų politikus – M. Salvini juos vadino gėdingais ir rasistiniais.