Italijoje moterims vėl tenka ginti teisę į abortus
Ita­li­ja prieš ke­tu­rias­de­šimt me­tų pri­ėmė abor­tus le­ga­li­zuo­jan­tį įsta­ty­mą, ta­čiau ak­ty­vis­tai bai­mi­na­si, kad mo­ters pa­si­rin­ki­mo tei­sei ir vėl iš­ki­lo pa­vo­jus. Šį­kart ini­cia­ty­vos prieš mo­te­rų rep­ro­duk­ci­nes tei­ses su­lau­kia pa­lai­ky­mo ne tik iš Ka­ta­li­kų baž­ny­čios, bet ir iš val­džio­je esan­čios kraš­tu­ti­nių de­ši­nių­jų „Ly­gos“.

Pagal 1978 metų gegužės mėnesį priimtą įstatymą, žinomą kaip „la 194“, moterys turi teisę nutraukti nėštumą per pirmuosius tris mėnesius. Vėliau aborto procedūra leidžiama tik dėl medicininių indikacijų – dėl vaisiaus raidos anomalijų arba tada, kai motinos sveikatai kyla rimta grėsmė.

Tačiau, remiantis praeitais metais Italijos sveikatos ministerijos ataskaita, per 70 proc. ginekologų šalyje atsisako atlikti aborto procedūrą dėl moralinių ar religinių įsitikinimų. O kai kuriuose regionuose, ypač konservatyvesniuose pietuose, šis skaičius siekia net 90 procentų.

„Lygos“ iniciatyvos

Spalio mėnesį Verona tapo pirmuoju Italijos miestu, kuris oficialiai pasiskelbė pasisakantis „už gyvybę“. Miesto tarybos nariai patvirtino „Lygos“ partijos atstovo Alberto Zelgerio pasiūlymą, pagal kurį viešais pinigais bus finansuojamos katalikų ir kitos prieš abortus agituojančios asociacijos bei inicijuojamas projektas, skatinantis moteris neplanuotus kūdikius atiduoti įvaikinti.

Vos per kelias savaites panašūs pasiūlymai buvo pateikti ir kitų miestų tarybose, pradedant mažesniais, tokiais kaip Ferara bei Sestri Levantė ir baigiant Roma bei Milanu.

„Mane nustebino reakcija į mūsų iniciatyvą: tiek teigiama, tiek ir neigiama, – POLITICO teigė A. Zelgeris. – Norime padėti ekonominių sunkumų turinčioms moterims išnešioti kūdikius iki gimdymo šalyje, kuri kenčia nuo sunkios demografinės krizės. Mes giname gimdymo socialinę vertę.“

A. Zelgerio poziciją palaiko „Lygos“ atstovas parlamente Lorenzo Fontana, einantis šeimos ministro pareigas ir atvirai pasisakantis už „la 194“ atšaukimą. Jo ministerija buvo įsteigta, kai „Lyga“ atėjo į valdžią kartu su „Penkių žvaigždučių“ judėjimu. L. Fontana „la 194“ yra palyginęs su žmogžudystės legalizavimu ir vienu pagrindiniu savo prioritetu laiko abortų skaičiaus mažinimą. Jis siūlo suteikti gydytojams didesnę laisvę bandant atkalbėti moteris nuo šios procedūros.

„Noriu sustiprinti konsultavimo paslaugas, kurios padėtų moteris atkalbėti nuo abortų. Aš esu katalikas. To neslepiu“, – teigė L. Fontana, tik ką paskirtas šeimos ministru.

„Lyga“ taip pat neseniai svarstė galimybę skatinti moteris daugiau gimdyti, siūlant trečio vaiko susilaukusioms šeimoms suteikti nemokamos dirbamos žemės.

Tačiau „Lygos“ koalicijos partneriai turi gana skirtingą požiūrį į šeimos planavimą – valstybės sekretoriaus pavaduotojas Mattia Fantinati Veronos miesto iniciatyvą pavadino viduramžiška.

Per 70 proc. ginekologų šalyje atsisako atlikti aborto procedūrą dėl moralinių ar religinių įsitikinimų. O kai kuriuose regionuose, ypač konservatyvesniuose pietuose, šis skaičius siekia net 90 procentų.

Abortų mažėja

Aistros įsisiūbuoja: į gatves įvairiuose miestuose eina tiek abortus siekiantys uždrausti, tiek ir teisę į juos norintys apginti aktyvistai.

„Comitato No194“ (Komitetas nr. 194) pasivadinusi grupė nori visiškai atšaukti abortus legalizavusį įstatymą ir pakeisti jį nauju, kuris įvestų kalėjimo bausmes nėštumą savo noru nutraukiančioms moterims ir procedūrą atliekantiems gydytojams. Jie neseniai surengė mitingus Milane ir Kazertoje.

Veronoje aktyvistai iš moterų teisių organizacijos „Non Una di Meno“ surengė protestą miesto tarybai diskutuojant dėl naujų priemonių. Jos apsirengė personažėmis iš Margaret Atwood feministinio, distopinio romano „Tarnaitės pasakojimas“, kuriame moterys nužeminamos iki „inkubatorių“ vaidmens. Vienintelė jų funkcija – gimdyti vaikus.

„Rizikuojame dramatiškai atsukti laikrodį ir skleisti mintį, kad moterys yra vertinamos ne kaip individai, bet tik kaip motinos“, – POLITICO teigė viena iš protestą surengusių aktyvisčių Laura Sebastio.

Pasak L. Sebastio, mažėjantis abortų skaičius įrodo, kad „la 194“ įteisinta procedūra nėra naudojama kaip kontracepcijos pakaitalas, nors taip teigia įstatymą atšaukti norintys aktyvistai. Remiantis Sveikatos ministerijos duomenimis, 2004 metais buvo atlikti 138 123 abortai, o 2016-aisiais šis skaičius sumažėjo iki 84 926.

Nelegalūs abortai

Senatorė Emma Bonino, anksčiau buvusi šalies užsienio reikalų ministrė ir Europos komisarė bei viena didžiausių „la 194“ rėmėjų, teigė nesijaudinanti dėl pagausėjusių iniciatyvų prieš abortus. „Tokių judėjimų visada buvo, ir jie turi teisę pareikšti savo nuomonę. Bet mes visada sugebėdavome juos įveikti, – samprotavo ji. – Tačiau man nerimą kelia tai, kad į šį klausimą ima veltis institucijos, tiek centrinės valdžios, tiek ir vietinės. Ir mes neturėtume nuvertinti šio nostalgiško konservatyvizmo, kuris, regis, užkrėtė mūsų politikus. Turime išlikti budrūs.“

E. Bonino pritaria aborto teisės aktyvistams dėl poreikio kovoti prieš organizuotą atsisakymą atlikti procedūrą dėl moralinių ar religinių įsitikinimų. Katalikų bažnyčia vis dar vaidina svarbų vaidmenį šalies ligoninėse ir klinikose, dėl šios priežasties gydytojai, pasirengę atlikti aborto procedūras, dažnai marginalizuojami. Europos Taryba pastaraisiais metais net du sykius kritikavo Italiją dėl ribojamos teisės į abortą. Jos Socialinių teisių komiteto 2016 metais paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad aborto procedūrą atliekantys gydytojai susiduria su tiesioginėmis ar netiesioginėmis kliūtimis darbe.

Pagal šiais metais skelbtą tyrimą, kai kuriuose regionuose moterys neranda, kas galėtų atlikti nėštumo nutraukimo procedūrą, ypač dėl medicininių indikacijų, jau praėjus pirmiesiems trims mėnesiams, todėl yra priverstos keliauti į kitą regioną, miestą ar net užsienio valstybę arba ieškoti kitų būdų.

Dėl šios priežasties padidėjo nelegalių abortų rizika. Valstybės skaičiavimu, per metus yra padaroma apie 12–15 tūkst. nelegalių abortų, tačiau, Italijos didžiausios darbininkų sąjungos skaičiavimu, šis skaičius gali siekti 50 tūkst. per metus.

„Vis dažniau dėl ideologinių priežasčių moterų teisės ir gyvybė statomos į pavojų, – POLITICO teigė ginekologė Elisabetta Canitano. – Jos paliekamos vienos ir net neturi paprasčiausios informacijos, kaip gauti šią paslaugą. Kas nutiks, kai į pensiją išeis tie, kurie sutinka atlikti aborto procedūrą?“