Italijoje konfiskuota kokaino siunta, didžiausia per ketvirtį amžiaus
 Is­pa­ni­jos po­li­ci­ja su Ita­li­jos par­ei­gū­nų pa­gal­ba su­ėmė as­me­nį, ku­riam, kaip įta­ria­ma, bu­vo skir­ta mil­ži­niš­ka ko­kai­no siun­ta, iš­siųs­ta į Bar­se­lo­ną kro­vi­ni­nia­me kon­tei­ne­ry­je, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Per sudėtingą operaciją, dalyvaujant abiejų šalių tyrėjams ir muitinės pareigūnams, buvo konfiskuota daugiau nei 2,7 tonos narkotikų. Tai didžiausias Italijoje konfiskuotų narkotikų kiekis per pastaruosius 25 metus, skelbia pareigūnai.

Italijos finansinė policija nurodė, kad su šia narkotikų kontrabanda siejamas nusikaltėlių tinklas priklausė keliuose Europos uostuose veikiančiai grupei „Gulf Clan“, priimančiai Europos rinkoje pardavinėjamas siuntas.

Anksčiau šią savaitę Italijos policija pranešė, kad Livorno uoste sausio 15 dieną pareigūnai konfiskavo Hondūro kavos maišuose paslėptus 644 kilogramus kokaino, vertinamo 130 mln. eurų.

Konteineris su narkotikų siunta atkeliavo su Portugalijos vėliava plaukiojančiu krovininiu laivu. Konteineris buvo išsiųstas iš Puerto Korteso, Hondūro, tačiau buvo perkeltas Kosta Rikoje ir pietų Ispanijoje.

Vėliau, sausio 23 dieną, tyrėjai aptiko 2,1 tonos gryno kokaino siuntą, išsiųstą iš Turbo uosto Kolumbijoje į Barseloną. Į 1 801 bloką padalinta siunta buvo pakrauta į oficialiai „tuščią“ konteinerį, skelbia Ispanijos policija.

Italijos finansinės policijos pulkininkas Maurizio Cintura informavo, kad kokaino siuntą perėmę pareigūnai greitai pakeitė krovinį druska ir išsiuntė konteinerį į Barseloną, kad padėtų ispanų kolegoms sučiupti siuntos gavėją 59 metų ispaną.

Pasak Ispanijos pareigūnų, kontrabandininkų panaudotas „tuščio“ konteinerio siuntimo metodas anksčiau jiems nebuvo žinomas. Konteinerio užantspaudavimas nebuvo originalus, todėl gavėjai nesunkiai galėjo nuimti muitinės plombas, kad išsiimtų neteisėtą krovinį, ir likti nepastebėti.