Italijoje degė Umberto Eco įkvėpęs vienuolynas
Šiau­rės Ita­li­jo­je, Pje­mon­te, lieps­no­jo Šven­to My­ko­lo vie­nuo­ly­nas, lai­ko­mas re­gio­no sim­bo­liu ir įkvė­pęs ži­no­mą ra­šy­to­ją Um­ber­to Eco par­ašy­ti bes­te­le­rį „Ro­žės var­das“.

Vienuolyno rektorius tėvas Giuseppe Bagatinis pasakojo, kad liepsnas pastebėjo iš karto po vakarienės. Jis degantį vienuolyną paliko su dviem kitais abatijoje gyvenusiais vienuoliais Josephu Vinodu ir Camillo Modesto, rašo Italijos dienraštis „La Stampa“. Vienuoliai iš karto buvo nugabenti į saugią vietą, už savęs palikdami dūmus, it rūkas aptraukusius Švento Mykolo vienuolyną.

Liepsnos pradėjo plisti nuo rekonstruojamo vienuolyno stogo. Kaip aiškino vienuolyno rektorius, naujas stogas buvo dengiamas, nes senąjį plėšdavo vėjas, lietaus vanduo užliedavo apatinius aukštus.

Prieš vidurnaktį atrodė, kad Švento Mykolo vienuolynas yra išgelbėtas. Sparčiai plitusi ugnis, bandžiusi pasiglemžti seno vienuolyno stogą ir matoma visame slėnyje, galiausiai buvo užgesinta. Vienuolyno gelbėjimas buvo sudėtingas – nelengva atgabenti vandenį ant kalvos viršūnės siauromis senomis gatvelėmis. Gesinti gaisro gelbėtojai atvyko iš Giaveno, Aviglianos, Rivaltos ir Turino. Kelią saugojo karabinieriai, kritiniu atveju buvo pasirengę padėti Raudonojo Kryžiaus savanoriai.