Italija stojo į kovą dėl EMA perkėlimo į Milaną
Ita­li­ja krei­pė­si į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) aukš­čiau­sią­jį teis­mą ir pra­šo pa­nai­kin­ti spren­di­mą Lon­do­ne vei­kian­čią Eu­ro­pos vais­tų agen­tū­rą (EMA) po Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos iš­sto­ji­mo iš Bend­ri­jos per­kel­ti į Ams­ter­da­mą.

Kovoje dėl šios tarnybos Amsterdamas po trijų slapto balsavimo raundų nugalėjo Milaną. Trečioje vietoje liko Kopenhaga. Trys balsavimo ratai buvo rengiami dėl to, kad nė vienas iš 16 miestų, siekusių, kad Europos vaistų agentūra persikeltų į juos, negalėjo surinkti balsų daugumos.

Tačiau šią savaitę paaiškėjo, kad naujas EMA pastatas Amsterdame dar tik statomas ir nebus užbaigtas iki 2019 metų lapkričio. Tai ir paskatino Italiją skųsti sprendimą.

Ministras pirmininkas Paolo Gentiloni pareiškė, jog Roma turi padaryti viską, kad Europos Tarybos sprendimas dėl EMA būstinės būtų apskųstas, todėl Italija ir Milanas kreipėsi į Europos Teisingumo Teismą ir Bendrąjį Teismą. „Turime pamėginti, – kalbėjo premjeras nacionalinei televizijai „Rai“. – Žaidimas dar nebaigtas“.

Italijos vyriausybė teigia, kad sprendimas dėl Amsterdamo, kaip naujų EMA namų, buvo priimtas įvertinus ne visus faktus, o taip pat juos nuslėpus, įskaitant ir tai, kada bus užbaigtas naujasis pastatas.

„Tai nėra prieš Olandiją nukreiptas sprendimas“, – laikraščiui „Corriere della Sera“ aiškino Italijos Europos reikalų ministras Sandro Gozi. Italijos valdžia patvirtino, kad šalis pasirengusi iškart įkurdinti EMA Milane.

Kaip skelbia EMA ir Olandijos pareigūnai, naujo pastato Amsterdame statybos kainuos 250 mln. – 300 mln. eurų. Be to, reikės laikinai apgyvendinti šiuo metu Londone dirbančius 900 EMA darbuotojų. Agentūros perkėlimas prasidėtų 2019 metų sausio 1 dieną ir būtų baigtas 2019 metų kovo 30-ąją, kai stos nauja era po „Brexit“.

EMA yra viena įtakingiausių pasaulyje farmacijos rinkos priežiūros institucijų, joje dirba farmacijos ekspertai, biologai ir gydytojai iš visos Europos.