Italija negaili kritikos ES biudžeto projektui: tai nepadės pažaboti migrantų skaičiaus
Ro­ma ket­vir­ta­die­nį griež­tai su­kri­ti­ka­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos 2021–2027 me­tų biu­dže­to pro­jek­tą ir sa­kė, kad pa­teik­ti siū­ly­mai ne­ati­tin­ka Ita­li­jos lū­kes­čių ir ne­pa­dės be­si­vys­tan­čioms vals­ty­bėms pa­ža­bo­ti mig­ran­tų srau­to.

„Europos Komisijos parengtas dabartinis projektas atrodo neadekvačiai, nes jame nepakankamai atsižvelgiama į piliečių būgštavimus ir lūkesčius“, – sakė Italijos užsienio reikalų ministras Enzo Moavero Milanesi po susitikimo su ES biudžeto komisaru Guentheriu Oettingeriu.

Italija nori daugiau pinigų jos problemoms, susijusioms su migrantų krize, spręsti. Tai itin opus klausimas šalyje, kurį nuolat kelia anksčiau šiais metais prie vyriausybės prisijungusi kraštutinių dešiniųjų „Šiaurės lyga“ (Lega Nord).

„Italija mano, jog migracijai būtina skirti ypatingą dėmesį, visų pirma – numatant kur kas didesnį finansavimą migrantų kilmės ir tranzito šalių socialinei ir ekonominei plėtrai“, – sakė užsienio reikalų ministras.

Jis išreiškė apgailestavimą dėl pastaruosius tris dešimtmečius matomos „liūdnos tendencijos mažinti europinį finansavimą Afrikos šalims“.

Briuselis turėtų išleisti obligacijas, kad galėtų „sumokėti už konkrečius investicinius projektus, skatinančius konkurencingumą“, kalbėjo ministras.

Be to, anot jo, ES galėtų gauti papildomų lėšų imdamasi veiksmų prieš tokių tarptautinių milžinių, kaip „Facebook“ ir „Amazon“, „fiskalinį optimizavimą“. Jos yra registruotos šalyse su palankia apmokestinimo tvarka, tokiose kaip Malta, Airija ar Liuksemburgas.

G. Oettingeris italų parlamentarams sakė, kad Europos Komisija nori imtis aktyvesnių pastangų migrantų problemai spręsti, nes tai yra „iššūkis visai Europai“.

„Turime daugiau finansiškai padėti labiausiai paveiktoms šalims“, – pažymėjo jis.