Italija ir Prancūzija ragina steigti ES migracijos centrus Afrikos šalyse
Ita­li­jos prem­je­ras Giu­sep­pe Con­te penk­ta­die­nį par­agi­no Eu­ro­pos Są­jun­gą įkur­ti pra­šy­mus su­teik­ti prie­globs­tį tvar­kan­čius cen­trus ša­ly­se, iš ku­rių į Eu­ro­pą at­vyks­ta daug mig­ran­tų.

Šį jo pasiūlymą palaikė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

„Turėtume įkurti Europos centrus išvykimo šalyse“, – G. Conte sakė Paryžiuje per bendrą spaudos konferenciją su E. Macronu. Jis turėjo omenyje Afrikos valstybes, iš kurių pastaraisiais metais į Europą atvyko daugybė migrantų.