Italija ir Austrija ginčijasi dėl Pietų Tirolio
Gan­dai apie įsta­ty­mo pro­jek­tą, su­teik­sian­tį Aus­tri­jos pi­lie­ty­bę vo­kiš­kai kal­ban­tiems Ita­li­jos pro­vin­ci­jos Pie­tų Ti­ro­lio gy­ven­to­jams, įžie­bė gin­čus tarp Ro­mos ir Vie­nos. Ita­li­jai nuo­gąs­tau­ti yra prie­žas­čių, mat dau­ge­lis šios te­ri­to­ri­jos gy­ven­to­jų lai­ko Aus­tri­ją sa­vo tė­vy­ne ir vis gar­siau kal­ba apie at­sis­ky­ri­mą. Aki­vaiz­du, jog Eu­ro­pos konf­lik­tai dėl kul­tū­ri­nės ta­pa­ty­bės ir po­li­ti­nės pri­klau­so­my­bės to­li gra­žu dar ne­si­bai­gė.

Savaitės pradžioje Pietų Tirolio dienraštyje „Tiroler Tageszeitung“ buvo rašyta, kad Austrija iki rugsėjo 7 dienos planuoja parengti dvigubos pilietybės įstatymo projektą. Austrijos pasas būtų suteikiamas provincijos gyventojams, vartojantiems vokiečių arba ladinų kalbas, tačiau italakalbiai tokios privilegijos neturėtų. Straipsnio autoriai citavo Austrijos vyriausybės šaltinius.

Maždaug 60 proc. Pietų Tirolio gyventojų kalba vokiškai, ketvirtis – itališkai, o 4 proc. vartoja ladinų kalbą.

Gandus neigė

Austrijos dešiniųjų vyriausybė, vadovaujama kanclerio Sebastiano Kurzo, neigė pasklidusius gandus. Tuo metu atstovas spaudai pasakojo, kad tokia iniciatyva galėtų turėti pagrindą ne anksčiau kaip 2019 ar 2020 metais.

Tiesa, neaišku, ar ateityje šis įstatymas irgi būtų grindžiamas kalba. Maždaug 60 proc. Pietų Tirolio gyventojų kalba vokiškai, ketvirtis – itališkai, o 4 proc. vartoja ladinų kalbą. Kiekvienas žmogus provincijoje turi teisę vartoti gimtąją kalbą, net teisme. Mokyklos atskirtos pagal kalbos vartojimą. Visi kelio ženklai yra dviejų ar trijų kalbų. Tik geležinkelio stotyse kartais vartojama viena kalba – vokiečių.

Austrijos vidaus reikalų ministerijos atstovas teigė šalies laikraščiui „Die Presse“ nieko nežinąs apie įstatymo projekto datą. Jis taip pat pabrėžė, kad joks sprendimas šiuo klausimu nebus priimtas be Romos ir Bolcano palaiminimo. Vis dėlto Italijos politikų reakcija rodo, kad bent jau nacionaliniu lygiu pritarimą gauti bus sunku.

Dalis palaiko, dalis – ne

Italijos užsienio reikalų ministras Enzo Moavero Milanesi ragino šalies ambasadorių Vienoje paspausti Austrijos vyriausybę, kad ši suteiktų daugiau informacijos. Jis taip pat pareikalavo, kad Austrijos ambasada Romoje pasiaiškintų. Kaip teigiama ministerijos pareiškime, tokie kaimynės veiksmai laikomi nederamais ir iš esmės priešiškais.

Italijos vadovaujančių populistinių partijų – Lygos ir „Penkių žvaigždžių“ judėjimo – politikai kaltino Austriją, kad ši siekia kalbiškai suskaldyti šalį. Tuo metu Italijos žiniasklaida apibūdino iniciatyvą kaip išpuolį prieš šalies suverenitetą.

Pietų Tirolio politikų pozicija yra kitokia. Jie remia šią iniciatyvą ir net ragina taikyti ją plačiau – įtraukti žemiau esančią autonominę Trento provinciją, kuri taip pat buvo Austrijos-Vengrijos imperijos dalis.

Diskusijos dėl Pietų Tirolio statuso Italijoje vyksta jau dešimtmečius. Jos leido pasiekti šiai provincijai gana didelę autonomiją. Čia taip pat netyla raginimai atsiskirti nuo Italijos.

Idiliškas Pietų Tirolio miestelis.roterhahn.it nuotrauka

Simbolinis gestas?

Pietų Tirolio liaudies partija šiomis dienomis planavo aptarti provincijos austriškąjį palikimą. Į pasitarimą buvo pakviestas ir Austrijos liaudies partijos atstovas Hermannas Gahras. Jo teigimu, dvigubos pilietybės iniciatyva yra jautri tema, kuri neturėtų persmelkti rudenį vyksiančių Pietų Tirolio vietos rinkimų.

Provincijos sostinė - Bolcanas.wikimedia.org nuotrauka

Pietų Tirolio liaudies partija pastaruoju metu aktyviai rėmė dvigubos pilietybės iniciatyvą. Mažesnės provincijos politinės jėgos savo rinkimų kampanijose, tikėtina, taip pat jai skirs daug dėmesio.

Partija „Die Freiheitlichen“ palaiko glaudžius ryšius su Austrijos kraštutinės dešinės Laisvės partija, pernai atėjusia į valdžią. Šiai politinei jėgai itin rūpi vokiškai kalbančių Pietų Tirolio gyventojų pilietybė. Sausį jos pirmininkas Heinzas Christianas Strache paskelbė apie darbo grupę, kurios tikslas – spręsti teisinius dvigubos pilietybės klausimus.

Spalvingi Bresanonės - seniausio miesto Pietų Tirolyje - pastatai.paesionline.it nuotrauka

Patiems Pietų Tirolio gyventojams Austrijos pilietybė, aišku, veikiau būtų tik simbolinis pasiekimas. Vis dėlto tai jiems suteiktų teisę balsuoti Austrijos nacionaliniuose rinkimuose. Taigi nauji rinkėjai galbūt būtų naudingi kai kurioms politinėms jėgoms.