Išsiaiškino, kokios dujos buvo naudotos Sirijoje
Tarp­tau­ti­nė che­mi­nių gink­lų prie­žiū­ros or­ga­ni­za­ci­ja tre­čia­die­nį pa­skel­bė, kad pra­ei­tų me­tų ko­vą Si­ri­jos šiau­rės va­ka­ri­nia­me La­tam­nos mies­te­ly­je per dvi at­ski­ras at­akas bu­vo pa­nau­do­tos mir­ti­nai pa­vo­jin­gos me­džia­gos – za­ri­nas ir chlo­ras.

„Labai tikėtina, kad zarinas buvo panaudotas kaip cheminis ginklas“ Latamnos pietinėje dalyje per 2017 metų kovo 24 dieną surengtą ataką, pažymėjo Hagoje įsikūrusi Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW).

Jos pranešime sakoma, kad OPCW misija faktams nustatyti „taip pat padarė išvadą, kad labai tikėtina, jog chloras buvo panaudotas kaip cheminis ginklas“ prieš Latamnos ligoninę ir aplinkines teritorijas per 2017 metų kovo 25 dieną įvykdytą ataką.

Po penkių dienų, kovo 30-ąją, Latamnoje buvo įvykdyta trečia ataka, per kurią taip pat buvo panaudotas zarinas, pernai naujienų agentūrai AFP sakė OPCW direktorius Ahmetas Uzumcu.

Kovo 24-osios zarino ataka buvo surengta beveik dvi savaitės prieš ataką tuomet opozicijos kontroliuotame Chan Šeichūno kaime netoliese, kur žuvo daugiau kaip 80 žmonių.

Iš pradžių manyta, kad per praėjusių metų balandžio 4 dienos ataką Chan Šeichūne Sirijos režimas zariną panaudojo pirmą kartą po 2013-ųjų rugpjūčio atakos Damaske ir aplink jį, kai žuvo šimtai žmonių.

Dvi dienos po atakos Chan Šeichūne Jungtinės Valstijos paleido 59 raketas „Tomahawk“ į Sirijos oro pajėgų bazę, iš kurios, pasak amerikiečių, buvo surengta ši ataka.

Naujausios OPCW išvados dėl kovo 24-osios ir kovo 25-osios atakų „yra grindžiamos atskiru liudininkų pasakojimu, epidemiologine analize ir aplinkos mėginiais“.

Dideliam informacijos kiekiui „reikėjo ilgesnio laiko išvadoms parengti“, nurodė OPCW.

Faktų nustatymo misijos ataskaita buvo perduota organizacijos nariams ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai“, nurodė OPCW.

Naujausios išvados dėl atakų Latamnoje pasirodė laukiant išvadų apie ataką Sirijos Dumos mieste, kur, pasak medikų ir gelbėtojų, balandžio 7 dieną per ataką panaudojant chlorą ir zariną žuvo 40 žmonių.

Ataka Dumoje, dėl kurios Vakarai kaltina Sirijos pajėgas, išprovokavo JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos raketų smūgius įtariamiems cheminių ginklų objektams Sirijoje.