Išrašytam iš ligoninės Skripaliui Putinas palinkėjo „geros sveikatos“
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas penk­ta­die­nį pa­lin­kė­jo „ge­ros svei­ka­tos“ bu­vu­siam dvi­gu­bam ru­sų ir bri­tų šni­pui Ser­ge­jui Skri­pa­liui, ką tik pa­leis­tam iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos li­go­ni­nės, į ku­rią pa­te­ko po pa­si­kė­si­ni­mo jį nu­nuo­dy­ti.

„Duok Dieve jam geros sveikatos... jei būtų buvę panaudoti karinės paskirties nuodai, tas vyras būtų miręs vietoje. Ačiū Dievui, jis atsigavo ir buvo išrašytas (iš ligoninės)“, – sakė V. Putinas per spaudos konferenciją su Vokietijos kanclere Angela Merkel.

„Keliskart siūlėme savo partneriams britams visą reikalingą pagalbą tyrime (dėl apnuodijimo). Kol kas negavome jokio atsako. Mūsų pasiūlymas tebėra atviras“, – teigė jis.

S. Skripalis ir jo aplankyti iš Maskvos atvykusi duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti susmukę ant suolelio prie vieno prekybos centro Solsberyje, kur šis buvęs Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininkas dabar gyvena. Kelias savaites jų abiejų būklė buvo kritinė.

Didžioji Britanija sako, kad Skripaliai buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga ir kad su šia ataka yra susijusi Rusija. Maskva kategoriškai neigia šiuos kaltinimus, dar labiau pabloginusius Rusijos ir Vakarų šalių santykius.

Skripalių apnuodijimas sukėlė diplomatinę krizę: Vakarų šalys, daugiausiai Europos Sąjungos narės ir JAV, išsiuntė dešimtis rusų diplomatų, o Maskva atsakė lygiavertėmis priemonėmis.

Jungtinių Tautų ekspertai patvirtino, kad buvo panaudota itin gryna nervus paralyžiuojanti medžiaga, bet jos tikslaus pavadinimo neįvardijo ir nenurodė, kas galėtų būti atsakingas už apnuodijimą.

Rusija neigė, kad yra kaip nors susijusi su Jungtinei Karalystei šnipinėjusio buvusio GRU darbuotojo S. Skripalio ir jo dukters apnuodijimu, ir reikalavo Britanijos atskleisti įrodymus, kurie paremtų jos tvirtinimą, kad tikėtina kaltininkė yra Rusijos valstybė.