Išpuolis Izraelyje
Pa­les­ti­nie­tis oku­puo­ta­me Va­ka­rų kran­te sek­ma­die­nį mir­ti­nai su­ba­dė Iz­rae­lio ir JAV pi­lie­tį, o pa­skui bu­vo su­žeis­tas pats, pra­ne­šė par­ei­gū­nai. Nu­žu­dy­ta­sis iz­rae­lie­tis Ari Ful­das bu­vo re­gu­lia­riai te­le­vi­zi­jo­je pa­si­ro­dan­tis de­ši­nių­jų ak­ty­vis­tas, ta­čiau po­li­ci­jos at­sto­vas spau­dai nu­ro­dė ne­sant duo­me­nų, kad į jį bu­vo tai­ky­ta­si bū­tent dėl šios prie­žas­ties.

45-ių A. Fuldas buvo keturių vaikų tėvas. Jis gyveno Izraelio įkurtoje nausėdijoje Efrate, netoli prekybos centro, prie kurios įėjimo buvo nužudytas.

Anot palestiniečių pareigūnų, užpuolikas buvo 17-metis Khalilas Jabareenas, šis jaunuolis gyveno Vakarų kranto pietuose įsikūrusiame Jatos mieste.

Izraelio policijos atstovas spaudai Micky Rosenfeldas sakė, jog po gaudynių palestinietis buvo vidutiniškai sužeistas.

Nelaimė nutiko į pietus nuo Jeruzalės ir Betliejaus, nurodė Izraelio kariuomenė.

Stebėjimo sistemų užfiksuoti vaizdai rodo, kaip užpuolikas netoli prekybos centro prisiartino prie vyresnio žmogaus ir peiliu dūrė į jį kelis kartus.

Tada palestinietį pradėjo vytis nelaimę stebėję žmonės ir jis buvo pašautas.