Ispanijos vyriausybė sieks panaikinti politikų teisinę neliečiamybę
Is­pa­ni­jos prem­je­ras Ped­ro San­che­zas ža­da siek­ti par­la­men­ta­rų ir ki­tų ren­ka­mų par­ei­gū­nų tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, kad bū­tų „at­kur­tas žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas“ po­li­ti­ka.

P. Sanchezas tai paskelbė per pirmadienio renginį, žymintį 100 dienų nuo to laiko, kai jis nušalino savo konservatyvų pirmtaką. Premjeras tuomet pažadėjo išgyvendinti korupciją ir modernizuoti Ispaniją, bet jo socialistų administracijai trukdė padrikas strategijos formavimas ir įnirtinga opozicija.

Pasiūlymui sudaryti paprastesnes sąlygas teisti politikus reikės parlamento pritarimo, bet socialistai turi tik 84 vietas 350 vietų žemuosiuose parlamento rūmuose.

„Viliamės sulaukti (žemųjų parlamento) rūmų paramos, – sakė P. Sanchezas. – Pasiūlysime pavyzdingumo, solidarumo ir empatijos idėją.“

P. Sanchezas paragino opoziciją padėti vykdyti dideles reformas, kurių reikės ateinantį dešimtmetį.