Ispanijos premjeras pripažino pralaimėjimą
Is­pa­ni­jos par­la­men­tas penk­ta­die­nį per bal­sa­vi­mą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo nu­ša­li­no prem­je­rą Ma­ria­no Ra­joy ir su­da­rė są­ly­gas val­džią pe­rim­ti opo­zi­ci­jos ly­de­riui, ne­su­tai­ko­mam pa­si­trau­ku­sio prem­je­ro prieš­inin­kui,  Ped­ro San­che­zui.

Absoliučiai 180 parlamentarų daugumai balsavus už nepasitikėjimo pareiškimą, M. Rajoy tapo pirmuoju Ispanijos premjeru, pralaimėjusiu tokį balsavimą nuo šalies perėjimo prie demokratijos 1975 metais.

Balsavimą išprovokavo pasipiktinimas M. Rajoy partiją įtraukusiais korupcijos skandalais.

„Iniciatyva dėl nepasitikėjimo tikriausiai bus priimta, o tai reiškia, kad naujasis premjeras bus p. Pedro Sanchezas, – parlamentui sakė premjeras.