Ispanijos karalius prisaikdino vyriausybę
Is­pa­ni­jos ka­ra­lius Fe­li­pe VI ket­vir­ta­die­nį pri­saik­di­no nau­ją proeu­ro­pie­tiš­ką ša­lies vy­riau­sy­bę, ku­rio­je dirbs re­kor­diš­kai daug – 11 – mo­te­rų, įskai­tant gy­ny­bos ir eko­no­mi­kos mi­nis­tres.

Vos 84 iš 350 vietų parlamente turinčių socialistų premjero Pedro Sanchezo vyriausybės atstovavimas yra mažiausias nuo pat šalies sugrįžimo prie demokratijos.

Nesitikima, kad naujasis ministrų kabinetas, kuriame taip pat yra šeši vyrai, dirbs visą kadenciją iki 2020-ųjų.