Ispanijoje balandžio 28-ąją vyks pirmalaikiai rinkimai
Is­pa­ni­jos prem­je­ras Ped­ro San­che­zas penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad ba­lan­džio 28-ąją šau­kia pir­ma­lai­kius vi­suo­ti­nius rin­ki­mus – jau tre­čiuo­sius per ma­žiau kaip ket­ve­rius me­tus.

Tokį sprendimą ministras pirmininkas priėmė po to, kai parlamente buvo atmestas jo vyriausybės biudžeto projektas.

„Iš dviejų variantų – nedaryti nieko ir tęsti (darbus) be biudžeto arba... duoti ispanams progą pareikšti savo nuomonę – renkuosi antrąjį“, – žurnalistams pareiškė P. Sanchezas.