Ispanija Viduržemio jūroje išgelbėjo per 300 migrantų
Is­pa­ni­jos jū­rų gel­bė­to­jų tar­ny­ba par­eiš­kė šį sa­vait­ga­lį iš­gel­bė­ju­si per 300 mig­ran­tų, mė­gi­nu­sių pa­tek­ti į Eu­ro­pą per Vi­dur­že­mio jū­rą.

Tarnyba pranešė, jog šeštadienį iš šešių laivelių išgelbėjo 160 migrantų, o sekmadienį – dar 172 žmones iš keturių laivelių.

Ispanija yra tapusi viena pagrindinių migrantų atvykimo vietų. Jungtinių Tautų duomenimis, į šalį šiemet atvyko 34,994 tūkst. migrantų.

Be to, turimais duomenimis, nuo metų pradžios žuvo 1,565 tūkst. žmonių, mėginusių kirsti Viduržemio jūrą.