Ispanija priims NVO laivą su 59 išgelbėtais migrantais
Is­pa­ni­jos ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Proac­ti­va Open Arms“ šeš­ta­die­nį pra­ne­šė, kad jos lai­vas Vi­dur­že­mio jū­ro­je iš­gel­bė­jo 59 mig­ran­tus, ku­rie ke­lia­vo iš Li­bi­jos, ir Ita­li­jai bei Mal­tai at­si­sa­kius jį pri­im­ti pri­siš­var­tuos Is­pa­ni­jo­je.

„Proactiva Open Arms“ savo tviterio paskyroje pranešė, kad jos laive yra 59 migrantai, kurie „vyksta į saugų uostą“.

Anksčiau reaguodamas į šį išgelbėjimą Italijos vidaus reikalų ministras Matteo Salvini (Matėjas Salvinis) pareiškė: „Artimiausias uostas yra Malta, o laivas plaukia su Ispanijos vėliava. Jie gali pamiršti apie įplaukimą į Italijos uostą.“

Tuo tarpu Maltos vidaus reikalų ministras tviteryje pareiškė, kad migrantai buvo išgelbėti tarp Libijos ir Italijai priklausančios Lampedūzos salos. „Nustokite skleisti neteisingą informaciją ir pirštu badyti į Maltą be jokios priežasties“, – pareiškė Michaelas Farrugia (Maiklas Farudža).

Pranešimas apie išgelbėtus migrantus pasirodė po to, kai prie Libijos krantų penktadienį nuskendus migrantų laivui buvo rasti trijų kūdikių lavonai, dar apie 100 žmonių dingo. „Proactiva Open Arms“, kurios gelbėjimo laivas buvo tame rajone, pareiškė, kad tragedijos galbūt buvo galima išvengti.

Be to, penktadienį Europos Sąjungos valstybės pasiekė prieštaringai vertinamą susitarimą, kuriuo siekiama slopinti atvykstančių migrantų srautą. Pagal susitarimą numatoma steigti „kontroliuojamus“ centrus migrantams bloko teritorijoje, „išlaipinimo platformas“ už bloko ribų ir skirstyti migrantus po įvairias ES nares.

Anksčiau šį mėnesį Italija ir Malta atsisakė priimti prancūzų nevyriausybinės organizacijos laivą su 630 migrantų iš Afrikos, tuo sukeldamos tarptautinį pasipiktinimą. Šiuos pabėgėlius taip pat sutiko priimti Ispanija.

Vėliau Malta leido įplaukti kitam gelbėjimo laivui su 230 migrantų.