Ispanija atšaukė tarptautinius arešto orderius Katalonijos veikėjams
Vie­nas Is­pa­ni­jos tei­sė­jas ket­vir­ta­die­nį at­šau­kė Eu­ro­pos ir tarp­tau­ti­nius areš­to or­de­rius iš at­sta­ty­din­tam Ka­ta­lo­ni­jos re­gio­no pre­zi­den­tui Car­le­sui Puig­de­mont'ui ir ki­tiems į už­sie­nį pa­bė­gu­siems ka­ta­lo­nų se­pa­ra­tis­tų ly­de­riams, pra­ne­šė Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas.

Teisėjo Pablo Llarenos nutartyje sakoma, kad jis šį sprendimą priėmė Vokietijos teismui sutikus išduoti C. Puigdemont'ą, tačiau tik už netinkamą viešųjų lėšų naudojimą, o ne dėl sunkesnių kaltinimų maištu.

Šis teisėjas Carlesui Puigdemont'o ir kitų katalonų separatistų tarptautinius arešto orderius atšaukia jau antrąsyk.