Ispanai išgelbėjo 94 migrantus
Is­pa­ni­jos jū­rų gel­bė­ji­mo tar­ny­ba pra­ne­šė iš­gel­bė­ju­si 94 mig­ran­tus, ban­džiu­sius iš Af­ri­kos perp­lauk­ti Vi­dur­že­mio jū­rą.

Migrantai naktį iš penktadienio į šeštadienį buvo paimti iš keturių laivelių Gibraltaro sąsiauryje ar netoli jo.

Jungtinių Tautų duomenimis, šiemet bandydami kirsti Viduržemio jūrą jau žuvo 636 migrantai.

Per pirmuosius keturis šių metų mėnesius Europos krantus iš viso pasiekė 22 439 migrantai, 4 409 iš jų atvyko į Ispaniją.