Iš Rusijos ambasados JAV išvyko rusų diplomatai
Ru­si­jos dip­lo­ma­tai, iš­siųs­ti iš JAV dėl pra­ėju­sį mė­ne­sį Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įvyk­dy­to bu­vu­sio ru­sų dvi­gu­bo agen­to ap­nuo­di­ji­mo, ir jų šei­mų na­riai šeš­ta­die­nį iš­vy­ko iš am­ba­sa­dos Va­šing­to­ne.

Apie 50 vyrų, moterų ir vaikų iš ambasados išvyko mėlynu autobusu apie 13 val. vietos (19 val. Lietuvos laiku).

Jiems išvykstant grojo muzika, o išvykstančius diplomatus ir jų šeimų narius išlydėjo minia žmonių.

Dviem valandomis vėliau iš Rusijos ambasados Vašingtone išvažiavo dar vienas autobusas. Iš šios ambasados atsiveria vaizdas į Baltuosius rūmus, Pentagoną ir kitus JAV vyriausybės pastatus.

Išvykstančios šeimos su savimi turėjo krepšių ir lagaminų.

Rusijos ambasadorius JAV Anatolijus Antonovas žurnalistams kiek anksčiau sakė, kad šeštadienį „visi diplomatai, paskelbti nepageidaujamais asmenimis, skrenda namo drauge su savo šeimomis“.

Iš viso šalį paliks 171 asmuo, A. Antonovą citavo valstybinė naujienų agentūra TASS.

Rusijos vyriausybė parūpino du lėktuvus išskraidinti savo diplomatus iš JAV. Vienas iš jų trumpam buvo sustojęs Niujorke, kurį paliko 14 diplomatų šeimų, sakė ambasadorius.

JAV, daugelis Europos Sąjungos valstybių ir NATO narių, demonstruodamos solidarumą su Britanija po buvusio dvigubo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukters apnuodijimo Anglijos pietiniame Solsberio mieste, paskelbė išsiunčiančios iš viso daugiau kaip 150 Rusijos diplomatų.

Vašingtonas nurodė išvykti iš šalies 60 Rusijos diplomatų, tarp jų kelis Rusijos misijos Jungtinėse Tautose narius, ir uždarė Rusijos generalinį konsulatą Siatle.

Ketvirtadienį Maskva paskelbė išsiunčianti iš šalies 60 amerikiečių diplomatų ir uždaranti generalinį konsulatą Sankt Peterburge.

Penktadienį Rusija paskelbė išsiunčianti 23 kitų šalių, daugiausiai ES narių, diplomatų, atsakydama į analogiškus Vakarų valstybių veiksmus. Šis abipusis diplomatų išsiuntimas yra didžiausias per kelis pastaruosius dešimtmečius.

Britanija sakė, jog „labai tikėtina“, kad už jų apnuodijimą Sovietų Sąjungoje pagaminta nervus paralyžiuojančia medžiaga yra atsakinga Rusija, tačiau Maskva piktai neigia, kad yra kaip nors su tuo susijusi.