Iš premjero sosto – už grotų
Ma­ke­do­ni­jos teis­mas tre­čia­die­nį sky­rė bu­vu­siam ša­lies prem­je­rui Ni­ko­lai Gruevs­kiui dve­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę dėl ne­tei­sė­tos įta­kos Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­ei­gū­nams jam įsi­gy­jant pra­ban­gų ne­per­šau­na­mą au­to­mo­bi­lį.

Trečiadienį teismas nusprendė, kad N. Gruevskis, vadovavęs Makedonijos vyriausybei 2006–2016 metais, įsigydamas prabangų automobilį „Mercedes“, kurio vertė siekia 600 tūkst. eurų, 2012-aisiais padarė neteisėtos įtakos pareigūnams.

47 metų ekspremjeras teismo posėdyje nedalyvavo ir liks laisvėje, kol bus nagrinėjama jo apeliacija.

Jo kaltės įrodymų šioje byloje buvo gauta iš garso įrašų, surinktų per masinio pasiklausymo skandalą, įsiplieskusį šalyje 2015-aisiais ir prisidėjusį prie N. Gruevskio vyriausybės žlugimo. Teisėjas leido pasinaudoti tais įrašais kaip įrodymais, motyvuodamas viešojo intereso gynimu.