Iš naujo ES „taikos fondo“ pinigų galėtų būti perkami ginklai
Eu­ro­pos Są­jun­ga iš tre­čia­die­nį su­for­muo­to 10,5 mlrd. eu­rų „tai­kos fon­do“ no­ri mo­kė­ti už par­tne­rių kri­zių zo­no­se, to­kio­se kaip Af­ri­kos Sa­che­lio re­gio­nas, ka­ri­nę įran­gą, įskai­tant le­ta­li­nę gink­luo­tę.

Pasak bloko, naujoji Europos taikos priemonė (EPF) yra reikalinga siekiant didesnio karių mokymo misijų trijose Afrikos valstybėse veiksmingumo ir norint prisidėti prie taikos palaikymo pastangų kitose pasaulio vietose.

Tačiau ES mokėjimo už ginklus klausimas yra opus kai kurioms valstybėms narėms, ypač kai tai susiję su šalimis, turinčiomis abejotiną reputaciją dėl politinių neramumų ir žmogaus teisių pažeidimų, tad pasiūlymui gali būti priešinamasi.

Naujasis EPF yra atsietas nuo pagrindinio ES biudžeto, siekiant apeiti bloko taisykles, pagal kurias draudžiama finansuoti karinius projektus.

ES diplomatijos vadovė Federica Mogherini sakė, kad su EPF, kuriai turi pritarti visos bloko narės, būtų lengviau padėti stabilizuoti tokias neramias šalis kaip Malis, Somalis ir Centrinės Afrikos Respublika.

„Pasaulis gyvena sunkiais laikais, todėl reikia Europos Sąjungos atsakomybės ir vaidmens pasaulinėje scenoje, – sakė F. Mogherini. – Ir europiečiai, ir mūsų partneriai pasaulyje tikisi, kad ES vis labiau užtikrins saugumą mūsų regione ir už jo ribų.“

Pagal Europos Komisijos pateiktą pasiūlymą šalims partnerėms bus teikiama „visokeriopa parama“. Pareigūnai sakė, kad tai galėtų apimti ir ginklus.

Sprendimus dėl to, kam leisti EPF pinigus, priimtų pačios valstybės narės – per Europos Vadovų Tarybą.

Vienas ES pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad priimant bet kokius sprendimus mokėti už ginklus būtų atsižvelgiama į bloko žmogaus teisių vertybes ir tik „labai konkrečiais atvejais, kruopščiai patikrinus“.

Ginklai būtų tiekiami tik drauge su paketu, taip pat apimančiu mokymą, ir nebūtų pagrindinis EPF finansavimo akcentas, sakė pareigūnas.

Tikimasi, kad fondas padės didinti ES mokymo misijų Afrikoje efektyvumą.

Minėtas pareigūnas paminėjo operaciją Somalyje, kur kai kuriais atvejais vietos pajėgos negalėjo pritaikyti gautų žinių, nes stigo netgi tokių priemonių kaip tinkami batai.