Iš Izraelio išsiųsti devyni aktyvistai, mėginę laivu pralaužti Gazos Ruožo blokadą
Iš Iz­rae­lio bu­vo iš­siųs­ti sep­ty­ni šve­dų ak­ty­vis­tai, ku­riuos už mė­gi­ni­mą pra­lauž­ti Ga­zos Ruo­žo blo­ka­dą su­ėmė iz­rae­lie­čių ka­ri­nės jū­rų pa­jė­gos, tre­čia­die­nį pa­skel­bė ak­ty­vis­tų gru­pė „Ship to Ga­za“ (Lai­vas į Ga­zą).

Keturi aktyvistai trečiadienį buvo grąžinti į Švediją, o vėliau turi atvykti dar trys veikėjai, naujienų agentūrą AFP informavo organizacijos Švedijos skyriaus atstovas Droras Feileris.

Izraelio karinis laivynas vėlai penktadienį pranešė, kad „remdamasis tarptautine teise“ užėmė laivą „Freedom for Gaza“ (Laisvė Gazai) ir palydėjo jį į Ašdodo uostą.

Laive buvo medicinos priemonių ir iš viso 12 įgulos narių bei aktyvistų iš Švedijos, Ispanijos, Kanados, Vokietijos ir Prancūzijos. Visi jie buvo išsiųsti iš Izraelio, nurodė D. Feileris.

Švedijos užsienio reikalų ministrė Margot Wallstrom savo ruožtu trečiadienį pareiškė, jog laivą užėmęs ir aktyvistus sulaikęs Izraelis pažeidė tarptautinę teisę.

Švedijos „vyriausybė palaikė ryšius su Izraelio valdžios institucijomis dėl „Ship to Gaza“ ir pareiškė, kad Izraelio valdžios įstaigų veiksmai su Švedijos vėliava plaukiojančio laivo „Freedom“ bei juo plaukusių asmenų atžvilgiu neparemti tarptautine teise“, sakoma M. Wallstrom pranešime.

Ministrė pridūrė, kad švedų vyriausybė reikalavo, jog laivas ir jo krovinys būtų paleistas.

„Pralaužti blokadą“

Izraelis paskelbė Gazos Ruožo blokadą 2006-aisiais. Žydų valstybės teigimu, ji yra būtina, norint užtikrinti, kad į anklavą valdančio islamistų judėjimo „Hamas“ rankas nepatektų ginklų.

Izraelis tikina, kad penktadienį įvykęs laivo užėmimas buvo legalus ir priminė, jog 2011-aisiais Jungtinės Tautos savo ataskaitoje pripažino Gazos Ruožo blokadą teisėta.

„Freedom for Gaza“ buvo antras „Freedom Flotilla“ (Laisvės flotilės) laivas, pakeliui į anklavą užimtas izraeliečių komandosų. Anot organizatorių, akcijos tikslas – „pralaužti (Gazos Ruožo) blokadą“.

Keturi laivai išvyko iš Skandinavijos gegužės viduryje ir vėliau sustojo 28 uostuose, o du iš jų neseniai pasiliko Italijos Palermo uoste.

Šeštadienį Izraelio jūrų pajėgos užėmė Norvegijos vėliavą iškėlusį aktyvistų laivą, kuris priklausė minėtai flotilei.

Izraelis nuo 2008-ųjų tris kartus kariavo su „Hamas“ ir tikina, jog blokada padeda užtikrinti, kad į palestiniečių kovotojų rankas nepatektų ginklų ar medžiagų, kurias galima panaudoti karo tikslams.

JT pareigūnai ragina Izraelį atšaukti blokadą ir atkreipia dėmesį, kad anklave, kur 80 proc. visų 2 mln. gyventojų priklauso nuo paramos, blogėja humanitarinės sąlygos.