Iš gyvenimo pasitraukė Fidelio Castro sūnus
Ve­lio­nio Ku­bos pre­zi­den­to Fi­de­lio Cas­tro sū­nus ket­vir­ta­die­nį nu­si­žu­dė, pra­ne­šė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da. Jam 68 me­tai.

„Fidelis Castro Diazas-Balartas, kelis mėnesius grupės gydytojų gydytas dėl gilios depresijos, šį rytą pasitraukė iš gyvenimo“, – nurodė Kubos valstybinis laikraštis „Granma“.

Buvusio lyderio sūnus, vadintas „Fidelito“, iš pradžių buvo gydomas ligoninėje, o vėliau tęsė gydymą namuose.

1949 metų rugsėjo 1-ąją gimęs F. Castro Diazas-Balartas buvo revoliucionieriaus F. Castro sūnus iš pirmosios santuokos su Mirta Diaz-Balart.

Fidelis jaunesnysis studijavo branduolinę fiziką Sovietų Sąjungoje ir grįžęs į Kubą plėtojo branduolinės energetikos programą.

Prieš mirtį jis tebebuvo Kubos komunistinės vyriausybės patarėjas mokslo reikalams ir šalies Mokslų akademijos pirmininko pavaduotojas.

Dėl F. Castro Diazo-Balarto laidotuvių spręs jo šeima, nurodė valstybinė žiniasklaida.