Iš Armėnijos vyriausybės ištrenkti 6 ministrai
Ar­mė­ni­jo­je tre­čia­die­nį ki­lo nau­ja kri­zė: įsta­ty­mų lei­dė­jams blo­ka­vus prem­je­ro Ni­ko­lo Pa­ši­nia­no rei­ka­la­vi­mą su­reng­ti pir­ma­lai­kius par­la­men­to rin­ki­mus, vy­riau­sy­bės va­do­vas at­lei­do še­šis mi­nis­trus.

Tarp atleistųjų yra energetikos, ekonominės plėtros, žemės ūkio ir transporto ministrai.

Reformas žadantis N. Pašinianas į valdžią šioje neturtingoje posovietinėje valstybėje atėjo gegužės mėnesį, po masinių antivyriausybinių protestų, kuriems vadovavo. Protestai privertė pasitraukti lyderį veteraną Seržą Sargsianą.

Tačiau naujasis premjeras toliau konfliktuoja su S. Sargsiano Respublikonų partija, kuri vis dar kontroliuoja parlamentą ir trukdo jo reformų vajui.

Minėti ministrai buvo atleisti kitą dieną po to, kai parlamentarai priėmė įstatymo projektą, pagal kurį sunkiau paleisti parlamentą ir surengti pirmalaikius rinkimus.

Šio projekto priėmimas antradienį vakare išprovokavo naujus premjero šalininkų protestus. N. Pašinianas sakė, kad artimiausiomis dienomis atsistatydins.

Be Respublikonų partijos, projektą parėmė „Klestinti Armėnija“ ir Armėnijos revoliucinė federacija („Dashnaktsutyun“) – dvi didelės partijos, kurios per protestus anksčiau šiais metais rėmė N. Pašinianą.

43 metų premjeras kaltino parlamentarus įsmeigus peilį jam į nugarą ir pareiškė, kad tokio įstatymo projekto priėmimas prilygsta „kontrrevoliucijai“.

Visi atleisti ministrai yra iš „Klestinčios Armėnijos“ ir „Dashnaktsutyun“.

Jie atleisti prezidentūros įsakais, N. Pašiniano iniciatyva. Armėnijos prezidentas yra nominalus šalies vadovas.

„Dashnaktsutyun“ anksčiau paskelbė, kad dėl įtampos ir politinio susiskaldymo atšaukia du savo ministrus.