Iranui nesiseka leisti palydovų – Teheranas įtaria „JAV diversijas“
Ira­no už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Mo­ham­ma­das Ja­va­das Za­ri­fas penk­ta­die­nį sa­kė, kad pa­sta­rai­siais mė­ne­siais įvy­ku­sias dvi ne­sėk­mes lei­džiant šii­tiš­kos res­pub­li­kos kos­mi­nius pa­ly­do­vus ga­lė­jo nu­lem­ti JAV or­ga­ni­zuo­tos di­ver­si­jos.

Į Miuncheno saugumo konferenciją atvykęs M. J. Zarifas sakė JAV televizijai „NBC News“, kad Jungtinės Valstijos galėjo organizuoti ardomąją veiklą, nukreiptą prieš Irano palydovų paleidimus. Jis patvirtino, kad per pastaruosius du mėnesius buvo du atvejai, kai mėginimai paleisti palydovus žlugo.

„Tai visai tikėtina. Mes dar to nežinome, – aiškino jis. – Turime labai atidžiai tai ištirti.“

Abu kartus Iranas mėgino paleisti palydovus nepaisydamas JAV kaltinimų, kad savo kosmine programa Teheranas dangsto balistinių raketų plėtros programą. Iranas šiuo kaltinimus neigia.

Sausį šiitiška respublika paleido vieną palydovą, bet tarnybos nurodė, kad jo trečioji pakopa neišvystė reikiamo greičio.