Irano užsienio reikalų ministras siekia branduolinio susitarimo „aiškios ateities“
Ira­no už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Mo­ham­ma­das Ja­va­das Za­ri­fas sek­ma­die­nį iš­reiš­kė vil­tį, kad pa­vyks su­si­tar­ti dėl bež­lun­gan­čio bran­duo­li­nio su­si­ta­ri­mo „aiš­kaus bū­si­mo pro­jek­to“, Va­šing­to­nui pa­si­trau­kus iš šios su­tar­ties.

Tai ministras sakė pradėdamas diplomatinį turą, kurio tikslas yra išgelbėti tą susitarimą.

„Tikimės, kad šis vizitas į Kiniją ir kitas šalis, leis mums susitarti dėl aiškaus būsimo visapusiško susitarimo projekto“, – po susitikimo su Kinijos kolega Wangu Yi (Vongu Ji) sakė Irano ministras.

Vėliau M. J. Zarifas skris į Maskvą ir Briuselį, kad pasikonsultuotų su likusiomis šalimis, pasirašiusiomis 2015 metų susitarimą, iš kurio pasitraukė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).

Pastarojo anksčiau šią savaitę paskelbtas sprendimas trauktis iš Irano branduolinio susitarimo papiktino Vašingtono sąjungininkus Europoje, taip pat Kiniją ir Rusiją.