Irane sulaikyti prieš kainų šuolius protestavę demonstrantai
Vie­na­me pa­grin­di­nių Ira­no mies­tų su­lai­ky­ti dėl smar­kiai iš­au­gu­sių kai­nų pro­tes­ta­vę de­mons­tran­tai, pra­ne­ša Ira­no pu­siau vals­ty­bi­nė ša­lies nau­jie­nų agen­tū­ra IS­NA.

Ketvirtadienį paskelbtame pranešime cituojamas šiaurės rytinio miesto Mašhado gubernatorius Mohammadas Rahimas Norouzianas (Mohamadas Rahimas Noruzianas), kuris sakė, kad policija suėmė asmenis neteisėtame susirinkime planavusius gadinti visuomeninį turtą, bet daugiau informacijos nepateikė.

Kol kas nėra aišku, kiek žmonių dalyvavo protestuose, tačiau Irano socialiniuose tinkluose paplitę pasakojimai leidžia manyti, kad panašiuose protestuose, mažiausiai trijuose kituose miestuose, dalyvavo keli tūkstančiai žmonių.

Šalies ekonomika pagerėjo nuo 2015 metų, kai buvo pasirašytas susitarimas dėl branduolinės programos stabdymo ir panaikintos sankcijos, bet susitarimo poveikis dar nepasiekė daugumos paprastų iraniečių. Pastarosiomis dienomis daugumos pagrindinių produktų, tarp jų kiaušinių, kainos išaugo 30–40 procentų.