Irane dėl mirtinų IS išpuolių 8 vyrams įvykdyta mirties bausmė
Ira­ne įvyk­dy­ta mir­ties baus­mė aš­tuo­niems vy­rams, nu­teis­tiems dėl dvie­jų per­nai Te­he­ra­ne įvyk­dy­tų mir­ti­nų iš­puo­lių, už ku­riuos at­sa­ko­my­bę pri­siė­mė dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mas „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS), šeš­ta­die­nį pra­ne­šė teis­mų sis­te­mos nau­jie­nų agen­tū­ra „Mi­zan On­li­ne“.

Pasak agentūros, šie iraniečiai buvo pripažinti kalti bendrininkavimu su 2017 metų birželio 7-osios išpuolius įvykdžiusiais IS džihadistais.

„Būdami informuoti apie teroristinės grupuotės tikslus ir ketinimus, šie asmenys rėmė juos finansiškai ir parūpino ginklų,“ – sakė agentūra.

„Mizan Online“ nenurodė, kada buvo įvykdyta mirties bausmė, bet naujienų agentūra „Tasnim“ pranešė, kad tai įvyko šeštadienį.

Pernai per dvigubą ataką Irano parlamente ir šios šalies islamo revoliucijos lyderio ajatolos Ruhollah Khomeini mauzoliejuje, žuvo 17 žmonių, o dar dešimtys buvo sužeisti.

Tai buvo pirmasis ir vienintelis išpuolis Teherane, už kurį atsakomybę prisiėmė IS.

Iranas tapo teroristų taikiniu dėl paramos Irako ir Sirijos valdžiai kovoje prieš IS ir kitas džihadistų grupuotes.

Penki užpuolikai arba žuvo per sprogdinimus arba buvo nukauti Irano saugumo pajėgų.

Pasak „Mizan Online“, vyksta kitų asmenų, kaltinamų prisidėjus prie šių išpuolių, bylų teisminis nagrinėjimas.