Irane blokuotos galimybės mobiliuosiuose telefonuose pasiekti socialinę žiniasklaidą
Ira­ne po tris die­nas dau­ge­ly­je ša­lies mies­tų tru­ku­sių pro­tes­tų bu­vo blo­kuo­tos ga­li­my­bės mo­bi­liuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se pa­siek­ti po­pu­lia­rias da­li­ji­mo­si nuo­trau­ko­mis ir su­si­ra­ši­nė­ji­mo prog­ra­mė­les „Ins­tag­ram“ ir „Te­leg­ram“, sek­ma­die­nį pra­ne­šė Ira­no ži­niask­lai­da.

„Telegram“, kuria, kaip teigė vyriausybė, buvo naudojamasi kurstant smurtą per protestus, nebegalima naudotis nuo popietės, pranešė pusiau oficiali naujienų agentūra ISNA ir kitos žiniasklaidos priemonės.

Ryšių ministras Mohammadas-Javadas Azari Jahromi apkaltino „Telegram“ kanalus „kontrrevoliucine“ pozicija ir skatinimu „vartoti Molotovo kokteilius, ginkluotą sukilimą ir socialinius neramumus“.

„Telegram“ vadovas Pavelas Durovas patvirtino, kad programėlė buvo blokuota.

Didžiuosiuose Irano miestuose kilo ekonominių protestų banga. Šeštadienį jau trečią vakarą nerimo protestai, tūkstančiai žmonių žygiavo miestų gatvėmis, pranešta apie išpuolius prieš valstybines įstaigas. Praėjusią naktį šalies vakaruose buvo nušauti du protestavusieji prieš valdantįjį režimą, dar dešimtys žmonių buvo areštuoti, pranešė šalies naujienų agentūros.