Iranas žada laikytis branduolinės sutarties
Ira­no pre­zi­den­tas Has­sa­nas Rou­ha­nis pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad jo ša­lis lai­ky­sis bran­duo­li­nės su­tar­ties, net jei­gu iš jos pa­si­trauks Jung­ti­nės Vals­ti­jos, ta­čiau tik su są­ly­ga, kad su­si­ta­ri­mo lai­ky­sis vi­sos li­ku­sios jį pa­si­ra­šiu­sios ša­lys.

„Arba kitos šalys, be Amerikos, užtikrins tai, ko mes norime iš branduolinės sutarties, arba taip nebus ir mes eisime savo keliu“, – sakoma H. Rouhani pareiškime, kuris skelbiamas prezidentūros svetainėje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį turi paskelbti, ar Jungtinės Valstijos toliau laikysis 2015 metais pasirašytos sutarties, kuri panaikino tarptautines sankcijas Iranui mainais į šalies branduolinių ambicijų suvaržymą.

Kitos sutarties šalys – Didžioji Britanija, Kinija, Prancūzija ir Rusija – ragina D. Trumpą neatsisakyti šios sutarties.

Sekmadienį H. Rouhani perspėjo, kad jei Jungtinės Valstijos pasitrauks iš Teherano ir pasaulio galybių susitarimo dėl iraniečių branduolinės programos, Vašingtonas pasigailės „kaip niekada anksčiau“. Tačiau prezidentas nepatikslino, koks bus Irano atsakas.

Pirmadienį H. Rouhani pareiškė, kad Iranas „apgalvojo visus įmanomus scenarijus ir ėmėsi atitinkamų priemonių“.

„Jungtinės Valstijos bus iš esmės pralaimėjusios šiame reikale“, – kalbėjo H. Rouhani.

D. Trumpas reikalauja, kad Europos valstybės „pataisytų“ dabartinę sutartį ir įvestų naujų saugiklių Irano raketų programai ir intervencijoms regione pažaboti, arba jis sugrąžins Iranui taikytas sankcijas. Sutartis turi būti pataisyta iki gegužės 12 dienos.