Iranas, Rusija ir Turkija žada drauge stabilizuoti padėtį Sirijos Idlibe
Ira­no, Ru­si­jos ir Tur­ki­jos ly­de­riai penk­ta­die­nį su­ta­rė pa­mė­gin­ti „bend­ra­dar­bia­vi­mo dva­sia“ žings­nis po žings­nio sta­bi­li­zuo­ti pa­dė­tį Si­ri­jos Id­li­be ir gal­būt su­da­ry­ti tai­ką su kai ku­rio­mis su­ki­lė­lių gru­pė­mis, po Te­he­ra­ne įvy­ku­sio su­si­ti­ki­mo sa­kė Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas.

Po trišalio susitikimo Teherane išplatintame bendrame pareiškime sakoma, kad lyderiai „išnagrinėjo padėtį Idlibo deeskalavimo zonoje ir nusprendė ją spręsti... bendradarbiavimo dvasia, kuria pasižymi Astanos formato“ derybos.

Šios trys šalys dalyvauja vadinamajame Astanos taikos procese – virtinėje derybų dėl Sirijos pilietinio karo, besitęsiančių nuo 2015-ųjų, kai konflikto eigą pakeitė Rusijos intervencija. Per šias derybas buvo nuspręsta kurti Sirijoje deeskalavimo zonas.

„Aptarėme su laipsnišku stabilizavimu Idlibo deeskalavimo zonoje susijusias konkrečias priemones, numatančias... galimybę pasiekti taiką tiems, kas yra pasiruošę dialogui“, – sakė Rusijos lyderis po Teherane įvykusio pasitarimo dėl paskutinės Sirijos sukilėlių tvirtovės likimo.

Pasak jo, Maskva tikisi, kad jos „raginimas siekti taikos Idlibo zonoje bus išgirstas“.

„Dėsime pastangas, kad susitaikytų visos kariaujančios šalys, bet niekada neatsižvelgdavome į teroristines organizacijas“, – pareiškė V. Putinas.

„Tikimės, kad teroristinių organizacijų atstovai turės pakankamai sveiko proto, kad liautųsi priešintis ir sudėtų ginklus“, – nurodė prezidentas.

Vis dėlto minėtame pareiškime netikslinama, kaip konkrečiai bus įgyvendinti planai dėl padėties Idlibe stabilizavimosi.

Teheranas ir Maskva remia Sirijos prezidento Basharo al Assado režimą, o Ankara palaiko ginkluotą opoziciją ir teigia, kad puolimas prieš Idlibą galėtų išprovokuoti šiame regione „skerdynes“.