Iranas pažadėjo „išdidžiai apeiti“ amerikiečių sankcijas
Ira­no pre­zi­den­tas Has­sa­nas Rou­ha­ni pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad jo ša­lis „iš­di­džiai apeis sank­ci­jas“ naf­tos ir fi­nan­sų sek­to­riams, pir­ma­die­nį at­nau­ji­na­mas Jung­ti­nių Vals­ti­jų.

„Skelbiu, kad išdidžiai apeisime jūsų neteisėtas ir neteisingas sankcijas, nes jos prieštarauja tarptautinėms taisyklėms“, – per televiziją sakė H. Rouhani.

„Esame ekonomikos karo padėtyje, priešinamės priekabių ieškančiai valstybei, – pridūrė jis. – Nemanau, kas per Amerikos istoriją kas nors kitas, įžengęs į Baltuosius rūmus, buvo taip smarkiai nusistatęs prieš įstatymus ir tarptautinius susitarimus.“

Gegužę JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė kontroversišką sprendimą, kad Vašingtonas pasitrauks iš 2015 metų daugiašalės sutarties dėl Irano branduolinės programos. Jungtinės Valstijos paskelbė atnaujinančios iki šios sutarties sudarymo galiojusias sankcijas, turinčias užgniaužti Irano naftos eksportą ir atriboti šią šalį nuo tarptautinių finansų.