Iranas pasmerkė Izraelio ataką Sirijoje
Ira­no už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja griež­tai pa­smer­kė Iz­rae­lio at­aką prieš sa­vo tai­ki­nius Si­ri­jos te­ri­to­ri­jo­je ir pa­va­di­no ją aki­vaiz­džiu ša­lies su­ve­re­nu­mo pa­žei­di­mu, penk­ta­die­nį pra­ne­šė vals­ty­bi­nė nau­jie­nų agen­tū­ra IR­NA.

Tai buvo pirma oficiali Teherano reakcija į Izraelio smūgius. Užsienio reikalų ministerijos atstovas Bahramas Ghasemi penktadienį pareiškė, kad Izraelio atakos Sirijoje prisidengus „išgalvotomis ir nepagrįstomis dingstimis“ yra Sirijos suverenumo ir teritorinio vientisumo pažeidimas.

Jis pridūrė, kad Sirija turi teisę gintis „nuo agresorių“.

Izraelio kariuomenė pranešė naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį sudavusi smūgių dešimtims Irano karinių objektų Sirijos teritorijoje po to, kai Iranas raketomis apšaudė Izraelio pajėgas Golano Aukštumose.

Izraelis ir Iranas jau seniai kovoja per savo „įgaliotinius“, o naujausias apsikeitimas ugnimi atrodė lyg perspėjimas, kad netrukus gali įsiplieksti tiesioginis konfliktas tarp šių dviejų valstybių.