Iranas iškėlė sąlygas, kuriomis laikysis branduolinės sutarties
Va­šing­to­nui pa­si­trau­kus iš Ira­no bran­duo­li­nės su­tar­ties, šii­tiš­kos res­pub­li­kos aukš­čiau­sia­sis ly­de­ris aja­to­la Ali Kha­me­nei iš­sa­kė są­ly­gas, ku­rio­mis Te­he­ra­nas lai­ky­sis šio is­to­ri­nio su­si­ta­ri­mo su pa­sau­lio ga­lio­mis.

Žemiau pateikiamos ištraukos iš A. Khamenei kalbos Irano pareigūnams, kuri buvo paskelbta ketvirtadienį. Jose išdėstomi Irano reikalavimai Rusijai, Kinijai, Didžiajai Britanijai, Prancūzijai ir Vokietijai, kuriuos šios turės vykdyti, norėdamos išsaugoti sutartį.

„Protestuoti prieš JAV veiksmus“

„JAV pasitraukimas yra Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 2231-osios rezoliucijos (dėl branduolinės sutarties) pažeidimas. Europiečiams reikia paruošti rezoliuciją prieš JAV, protestuojant prieš jų veiksmus“.

„Neprieštarauti dėl raketų“

„Trijų Europos Sąjungos valstybių vadovai turi pažadėti neprieštarauti dėl Irano raketų arba Irano (pajėgų) buvimo regione. Visi turi žinoti, kad Irano Islamo Respublika niekada neatsisakys savo galios elementų, ypač gynybą liečiančiuose klausimuose“, – pareiškė A. Khamenei.

JAV įvedė sankcijas Teheranui dėl jo vykdomos balistinių raketų programos, o jo palaikomas grupes, tokias kaip „Hizbollah“, laiko „teroristinėmis“ organizacijomis.

„Užtikrinti naftos pardavimus“

„Jeigu JAV pavyks sutrukdyti Iranui pardavinėti naftą, europiečiai privalo pažadėti pirkti tokį (naftos) kiekį, kokį mes norėsime parduoti“, – reikalavo aukščiausiasis lyderis.

JAV prezidentas privertė sunerimti dėl Irano ekonomikos likimo anksčiau šį mėnesį, kai pasitraukė iš istorinės 2015 metų Irano sutarties.

Tačiau kitos sutartį pasirašiusios pasaulio galios deda visas pastangas, kad išsaugotų šį susitarimą, pagal kurį Iranas įsipareigojo išsižadėti savo branduolinių ambicijų mainais į ekonominių sankcijų sušvelninimą.

Naujų Amerikos sankcijų Teheranui grėsmė jau privertė kai kurias Europos kompanijas paskelbti apie išėjimą iš Irano.

„Konkrečios garantijos“

Pasak A. Khamenei, jeigu susitarimas žlugs, Iranas gali atnaujinti urano sodrinimą iki 20 procentų. Pagal susitarimą su pasaulio galiūnėmis dėl Teherano branduolinės programos, Iranui leidžiama sodrinti uraną iki 3,67 proc., o to yra per mažai ginklų gamybai.

„Iranas nenori nesantaikos su europiečiais, tačiau, atsižvelgiant į jų elgesį praeityje, mes negalime jais pasitikėti, – sakė A. Khamenei. – Dėl šios priežasties reikia konkrečių garantijų.“