Iranas ir Izraelis suvedinėja sąskaitas
Iz­rae­lis ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė smo­gęs be­veik vi­siems Ira­no pa­jė­gų inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tams Si­ri­jo­je. To­kių at­sa­ko­mų­jų veiks­mų im­ta­si po Ira­no ra­ke­tų at­akos prieš Iz­rae­lio ka­rius oku­puo­to­se Go­la­no aukš­tu­mo­se.

Pasak Izraelio kariuomenės atstovų, Iranas naktį į ketvirtadienį okupuotų Golano aukštumų link paleido 20 raketų. Ketvirtadienio popietę Lietuvos laiku dar nebuvo jokių pareiškimų iš Irano, kuris Sirijoje yra dislokavęs savo karių ir remia Damasko režimo pajėgas.

Teherano pozicijų stiprėjimas Sirijoje sukėlė nerimą Izraeliui. Šalies kariuomenė jau kurį laiką ruošėsi galimai Irano atakai, nes pastaraisiais mėnesiais Tel Avivas surengė keletą antskrydžių į Teherano karines bazes Sirijoje. Per juos žuvo ir Irano karių.

Kas nutiko Golano aukštumose?

1967 metais Izraelis per Šešių dienų karą okupavo didžiąją dalį Sirijai priklausančių Golano aukštumų ir vėliau teritoriją aneksavo. Šio žingsnio tarptautinė bendruomenė iki šiol nepripažįsta.

Izraelio gynybos pajėgos (IDF) ketvirtadienio rytą pranešė, kad į jų postus Golano aukštumose Kudso (Jeruzalės) pajėgos – Irano elitinis Revoliucijos gvardijos užsienio misijas vykdantis padalinys – paleido apie 20 raketų. Pasak IDF atstovo, keturios jų buvo numuštos Izraelio oro erdvės gynybos sistemų, kitos nukrito nepasiekusios taikinių. Apie aukas jokių žinių nėra.

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi Sirijos žmogaus teisių stebėjimo organizacija „Syrian Observatoryfor Human Rights“ (SOHR) patvirtino, kad iš Kuneitros provincijos ir Damasko pakraščių okupuotų Golano aukštumų link buvo paleista „dešimtys raketų“. SOHR nenurodė, kas atsakingi už ataką, bet teigė, jog ji surengta po Izraelio pajėgų bombardavimo Baath – Sirijos kontroliuojamame mieste demilitarizuotoje Golano aukštumų zonoje.

Izraelio atsakas

Kaip nurodė IDF, Izraelio naikintuvai smogė dešimtims Iranui priklausančių karinių taikinių Sirijos teritorijoje, tarp jų – su Irano, Sirijos, Libano „Hezbollah“ susijusiems žvalgybos objektams, Kudso pajėgų logistikos centrui, Damasko šiaurėje esančiai Irano karinei bazei, Kudso pajėgų ginkluotės sandėliams Damasko tarptautiniame oro uoste, leistuvui, iš kurio Iranas paleido raketas į Golano aukštumas, bei kitiems. IDF teigė, jog kirsta ir kelioms Sirijos kariuomenės oro erdvės gynybos sistemoms, nes jos apšaudė Izraelio naikintuvus.

Kiek vėliau Izraelio gynybos ministras Avigdoras Liebermanas pareiškė, kad IDF „smogė beveik visiems Irano pajėgų infrastruktūros objektams Sirijoje“. „Jie turi prisiminti: jei pas mus palis, pas juos pils kaip iš kibiro, – kalbėjo ministras. – Tikiuosi, mes užvertėme šį skyrių ir visi suprato mūsų žinią.“

Rusija, kuri Sirijos pilietiniame kare taip pat remia šalies vyriausybę, tvirtino, kad Izraelis pasiuntė į šią operaciją 28 naikintuvus ir paleido apie 70 raketų, o Sirijos oro gynybos sistemos daugiau kaip pusę jų numušė.

SOHR praneša, kad per Izraelio operaciją žuvo mažiausiai 23 žmonės – 5 sirų kariai ir 18 kovotojų iš režimą palaikančių pajėgų.