Iranas džiūgauja: TTT liepė JAV panaikinti sankcijas
Tarp­tau­ti­nis Tei­sin­gu­mo Teis­mas (TTT) tre­čia­die­nį nu­spren­dė, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos pri­va­lo pa­nai­kin­ti Ira­nui tai­ko­mas sank­ci­jas, ku­rios vei­kia hu­ma­ni­ta­ri­nių pre­kių im­por­tą ir pa­slau­gų, su­si­ju­sių su ci­vi­li­ne avia­ci­ja, tei­ki­mą.

Teismas vienbalsiai nusprendė, kad Vašingtonas „turi savo pasirinktu būdu panaikinti bet kokias kliūtis, kilusias“ atnaujinus sankcijas, vaistų ir medicininių įrenginių, maisto ir žemės ūkio prekių bei atsarginių dalių ir įrangos, reikalingos užtikrinti civilinės aviacijos saugumą, eksportui į Iraną, nurodė teisėjas Abdulqawi Ahmedas Yusufas.

Irano užsienio reikalų ministerija trečiadienį sveikino pagrindinės Jungtinių Tautų teisminės institucijos nutartį. Anot Teherano, ši Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) nutartis yra „aiškus ženklas“, kad „Iranas teisus“.

TTT sprendimas „dar kartą parodo, kad Jungtinių Valstijų vyriausybė... su kiekviena diena tampa vis labiau izoliuota“, rašoma ministerijos išplatintame pranešime.

Kaltindamas Vašingtoną iraniečių ekonomikos „smaugimu“ Teheranas prašė Hagoje įsikūrusio teismo įsakyti JAV atšaukti baudžiamąsias priemones, kurios buvo įvestos po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pasitraukė iš 2015-ųjų daugiašalio susitarimo dėl Irano branduolinės programos.

Nepaisydamas ilgalaikės nesantaikos su Jungtinėmis Valstijomis, liepą Teheranas iškėlė bylą remdamasis 1955-ųjų „draugystės susitarimu“, pasirašytu dar prieš Islamo revoliuciją Irane.

Vašingtonas yra griežtai pareiškęs teismui, kuris sprendžia Jungtinių Tautų valstybių narių ginčus, kad ši institucija neturi jurisdikcijos nagrinėti Teherano iškeltos bylos, nes ji siejama su nacionalinio saugumo klausimais. JAV turėtų ginčyti TTT jurisdikciją artimiausiuose posėdžiuose.