Irake teismas nuteisė mirti vokietę, priklaususią IS grupuotei
Ira­ko teis­mas sek­ma­die­nį pa­skel­bė nu­tei­sęs mir­ti pa­ka­riant iš Ma­ro­ko ki­lu­sią vo­kie­tę, nes nu­sta­ty­ta jos kal­tė – pri­klau­sy­mas dži­ha­dis­tų gru­puo­tei „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS).

Ji nuteista už „logistinę paramą ir pagalbą teroristinei grupei daryti nusikaltimus“, sakė teismo atstovas Abdel Settaras Bayraqdaras.

2017-ųjų rugsėjį Irako teismas myriop pakariant nuteisė vieną rusą, kovojusį IS gretose.