Irake pranašaujama šiitų pergalė
Įta­kin­go Ira­ko šii­tų dva­si­nin­ko Moq­ta­dos al Sad­ro po­li­ti­nė koa­li­ci­ja iš­si­ver­žė į prie­kį vi­suo­ti­niuo­se rin­ki­muo­se, ro­do sek­ma­die­nį vė­lai va­ka­re ša­lies rin­ki­mų ko­mi­si­jos pa­skelb­ti da­li­niai re­zul­ta­tai.

Remiantis jais, antroje vietoje yra kandidatų, susijusių su Irako šiitų sukarintomis grupuotėmis, aljansas. Šiam aljansui vadovauja Hadi al Amiri – glaudžius ryšius su Iranu palaikantis buvęs susisiekimo ministras, tapęs kovoje su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ dalyvaujančių kovotojų aukšto rango vadu.

Ministras pirmininkas Haideras al Abadi (Haideras Abadis) sulaukė itin menko palaikymo daugumoje šiitų dominuojamų provincijų, kuriose tikėjosi gauti daugiausiai balsų.

Šie duomenys buvo paskelbti praėjus parai po balsavimo pabaigos šiuose rinkimuose, pasižymėjusiuose rekordiškai menku rinkėjų aktyvumu. Jie gauti suskaičiavus balsus tik dešimtyje iš 19-os provincijų, įskaitant Bagdado ir Basros provincijas.

Nacionalinės rinkimų komisijos nariai per valstybinę televiziją paskelbė, kiek balsų kiekvienoje iš dešimties provincijų buvo atiduota už kiekvieną iš kandidatų sąrašų. Jiems baigus skaityti rezultatus paaiškėjo, kad daugiausiai rinkėjų balsų surinko M. al Sadro sąrašas, o antroje vietoje liko H. al Amri aljansas.

Kai bus suskaičiuoti galutiniai rezultatai, vietos parlamente bus padalytos proporcingai kandidatų sąrašo surinktam balsų skaičiui. Rinkimų komisija nenurodė, kada vėl skelbs duomenis apie balsavimą.