Irakas iš Sirijos kurdų kovotojų perėmė 14 IS džihadistų prancūzų
Bag­da­das pe­rė­mė 14 dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mo „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ko­vo­to­jų, Pra­ncū­zi­jos pi­lie­čių, ku­riuos per­da­vė JAV re­mia­mos Si­ri­jos kur­dų pa­jė­gos, at­akuo­jan­čios pa­sku­ti­nę dži­ha­dis­tų tvir­to­vę, pir­ma­die­nį pra­ne­šė vie­nas šal­ti­nis Ira­ko vy­riau­sy­bė­je.

Šaltinis, kalbėjęsis su naujienų agentūra AFP, nenurodė, kada buvo perduoti šie kovotojai, taip pat negalėjo patvirtinti, ar juos bus siekiama teisti Irake, ar išduoti Prancūzijai.

Prancūzijos ambasada Bagdade kol kas neatsakė į AFP prašymą pakomentuoti padėtį.