Intriga prieš Ukrainos prezidento rinkimus: oponentė ketina inicijuoti Petro Porošenkai apkaltą
Bu­vu­si Ukrai­nos prem­je­rė Ju­li­ja Ty­mo­šen­ko, par­ti­jos „Bat­kyvš­čy­na“ („Tė­vy­nė“) ly­de­rė, an­tra­die­nį par­eiš­kė ke­ti­nan­ti ini­ci­juo­ti pre­zi­den­to Pe­tro Po­ro­šen­kos ap­kal­tą dėl pa­skelb­to žur­na­lis­ti­nio ty­ri­mo, at­sklei­džian­čio kai ku­rių aukš­to ran­go par­ei­gū­nų ry­šį su ne­tei­sė­to­mis ma­chi­na­ci­jo­mis vyk­dant ka­riuo­me­nės pir­ki­mus.

„Skelbiame, kad kartu su kitomis mus palaikančiomis frakcijomis pradedame prezidento apkaltos procedūrą“, – J. Tymošenko sakė Aukščiausiojoje Radoje.

Į prezidento postą kandidatuojanti politikė kritikavo P. Porošenkai artimus pareigūnus, minimus žurnalistų tyrėjų grupės „Bihus.info“ pranešime. J. Tymošenko pareiškė, kad šių pareigūnų veiksmai gali būti vertinami kaip valstybės išdavystė.

Anksčiau J. Tymošenko yra sakiusi, kad po kovo 31-ąją įvyksiančių Ukrainos prezidento rinkimų pateiks parlamentui svarstyti valstybės vadovo apkaltos įstatymą.

Ukrainos konstitucija numato, kad prezidentas gali būti pašalintas iš pareigų apkaltos būdu, bet šią procedūrą apibrėžiantis įstatymas nuo 1996 metų taip ir nebuvo priimtas.