Indija nerimauja dėl JAV „netikrame universitete“ studijuoti atvykusių indų sulaikymo
In­di­ja pa­skel­bė ati­džiai ste­bin­ti de­šim­čių in­dų stu­den­tų su­lai­ky­mą Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se ir par­agi­no ame­ri­kie­čių par­ei­gū­nus ne­de­por­tuo­ti jų prieš jų va­lią.

Pasak Indijos žiniasklaidos, trečiadienį JAV imigracijos tarnybos sulaikė 129 indus, galimai atvykusius stoti į universitetą, kuris, kaip paaiškėjo, yra netikras.

Dienraščio „Detroit Free Press“ žiniomis, šį universitetą įsteigė amerikiečių teisėsauga, vykdydama operaciją, kurios tikslas – pagauti žmones, pažeidžiančius išduotų vizų sąlygas.

Indijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį išplatino pareiškimą, kuriuo informavo, kad palaiko ryšius su JAV pareigūnais, ir išreiškė susirūpinimą dėl studentų sulaikymo. Ministerija paragino JAV juos „kuo greičiau“ paleisti ir perspėjo, jog kai kurie iš jų „galėjo būti apgauti“.