Įkliuvo prezidento žentas
Gru­zi­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad Tbi­li­sy­je bu­vo su­lai­ky­tas dar­bą bai­gian­čio pre­zi­den­to Geor­gi­jaus Marg­ve­laš­vi­lio žen­tas Min­di­ja Go­go­ču­ris.

VRM išplatintame pranešime sakoma, kad M. Gogočuris buvo sulaikytas drauge su dar vienu asmeniu, ieškomu dėl įtariamo sunkaus sveikatos sutrikdymo.

Ministerijos duomenimis, šie asmenys sulaikyti dėl neteisėto šaunamųjų ginklų laikymo, be to, jie kaltinami tuo, kad nepranešė apie nusikaltimą.

Ministerija pažymėjo, kad per kratą bute, kuriame buvo sulaikytieji, policija konfiskavo neperšaunamą liemenę, o teritorijoje prie namo rado du pistoletus, kuriuos sulaikytieji išmetė pro langą.

Prezidento žentas ne pirmą kartą įsivelia į kriminalinę istoriją. Anksčiau Tbilisyje į jį buvo du kartus pasikėsinta. Šių metų liepą jis pateko į ligoninę dėl peiliu padarytų žaizdų, o 2017 metais – dėl šautinių žaizdų.