Įkaitų dramos Prancūzijoje vykdytojo draugė – radikalizavusi
Is­la­mo eks­tre­mis­to, ku­ris pra­ėju­sią sa­vai­tę at­aka­vo pre­ky­bos cen­trą Pie­tų Pra­ncū­zi­jo­je, drau­gė yra ra­di­ka­li­zuo­ta at­si­ver­tė­lė į is­la­mą ir areš­tuo­ja­ma šau­kė „Al­la­hu ak­bar“ („Die­vas vi­sų di­des­nis“), pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Paryžiaus prokuroras Francois Molins'as pirmadienį vakare sakė, kad ši 18-metė „demonstruoja visus radikalizacijos požymius“.

Mergina buvo sulaikyta kelios valandos po to, kai užpuolikas penktadienį Karkasone ir Trebe nužudė keturis žmones ir pats buvo nušautas policijai šturmuojant Trebo prekybos centrą.

Kaip spaudos konferencijoje sakė F. Molins'as, užpuoliko mergina tyrėjams neigė, kad „žinojo apie kruviną savo vaikino projektą ir buvo su tuo susijusi“.

Tačiau, pasak prokuroro, vos kelios valandos prieš atakas ji internete paskelbė Korano eilutę, „rodančią, kad netikėliams yra pažadėtas pragaras“.