Į Venesuelos krizę įsitraukia ES
Eu­ro­pos Są­jun­gos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vė Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad Bend­ri­ja su­kurs tarp­tau­ti­nę Eu­ro­pos ir Lo­ty­nų Ame­ri­kos vals­ty­bių kon­tak­ti­nę gru­pę, ku­ri tu­rė­tų pa­dė­ti per tris mė­ne­sius su­ras­ti tai­kų Ve­ne­sue­los po­li­ti­nės kri­zės spren­di­mą.

F. Mogherini teigimu, ta grupė sieks „sukurti pasitikėjimą ir sudaryti sąlygas, reikalingas atsirasti patikimam procesui,.. kad venesueliečiai galėtų nulemti savo pačių ateitį surengus naujus rinkimus“.

Pasak F. Mogherini, grupės tikslas yra padėti surengti naujus rinkimus pagal demokratinius principus, o ne derėtis su prezidento Nicolas Maduro vyriausybe.

Kelios Europos valstybės ketina pripažinti opozicijos lyderį Juaną Guaido Venesuelos laikinuoju prezidentu – tokiam žingsniui jau pritarė Europos Parlamentas.

„Juodu ant balto užrašyta: tai neturi nieko bendra su derybomis ar dialogo formomis. Anksčiau stebėjome procesus, kuriais iš tikrųjų buvo pasinaudota siekiant laimėti laiko“, – nurodė ES diplomatijos vadovė.

Pirmasis šios kontaktinės grupės susitikimas bus surengtas ministrų lygiu ir vyks kitą savaitę Lotynų Amerikoje.

Iniciatyvą palaiko tokios Europos šalys kaip Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija, Portugalija, Nyderlandai ir Didžioji Britanija, o iš Lotynų Amerikos šalių grupės veikloje ketina dalyvauti Ekvadoras, Kosta Rika, Urugvajus ir Bolivija.