Į Šiaurės Korėją atvyko JAV delegacija
JAV aukš­to ran­go dip­lo­ma­tų ir po­li­ti­kos eks­per­tų gru­pė sek­ma­die­nį at­skri­do į Šiau­rės Ko­rė­ją su­reng­ti de­ry­bas dėl pa­si­ruo­ši­mo Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­rio Kim Jong Uno su­si­ti­ki­mui, pra­ne­ša „Was­hing­ton Post“.

JAV laikraščio šaltinių duomenimis, JAV delegacijai vadovauja buvęs JAV ambasadorius Pietų Korėjoje Sung Kimas, šiuo metu dirbantis Filipinuose. S. Kimas buvo specialiai iškviestas šiai užduočiai atlikti.

„Washington Post“ pažymi, jog S. Kimas susitiks su Šiaurės Korėjos užsienio reikalų viceministru Choe Son Hui, su kuriuo jau konsultavosi 2005 metais.

JAV delegaciją taip pat suformavo Nacionalinio saugumo tarybos narys, Pietų Korėjos ir Šiaurės Korėjos politikos ekspertas Allisonas Hookeris, JAV gynybos sekretoriaus padėjėjas Rytų Azijos reikalams Randallas Schriveris.

Šeštadienį Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas ir Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas antrą kartą per mėnesį susitiko paliaubų kaimelyje dviejų šalių pasienyje, kad aptartų įsipareigojimus siekti taikos, taip pat galimą Kim Jong Uno susitikimą su JAV prezidentu.