Į Rusijos prezidentus – 8 kandidatai
Ru­si­jos cen­tri­nė rin­ki­mų ko­mi­si­ja (CRK) ket­vir­ta­die­nį įre­gis­tra­vo pa­sku­ti­nius kan­di­da­tus į ša­lies pre­zi­den­to pos­tą – li­be­ra­lių pa­žiū­rų Kse­ni­ją Sob­čiak ir ko­mu­nis­tą Mak­si­mą Su­rai­ki­ną. Tai reiš­kia, jog ko­vo 18-ąją Ru­si­jos pre­zid­ne­to rin­ki­mų pir­ma­ja­me ra­te var­žyis 8 kan­di­da­tai.

Partijos „Piliečių iniciatyva“ palaikoma K. Sobčiak anksčiau pateikė komisijai 104 929 savo šalininkų parašus. Iš jų patikrinus 60 tūkst. buvo rasta 1,33 proc. negaliojančių parašų, bet šis kiekis pagal įstatymus nėra pakankamas, kad taptų pagrindu neregistruoti kandidato.

Komisija taip pat užregistravo partijos „Rusijos komunistai“ iškeltą M. Suraikiną, pateikusį 104 918 savo šalininkų parašų, tarp kurių per patikrinimą 3,72 proc. buvo pripažinti negaliojančiais.

Po ketvirtadienį priimtų CIK sprendimų galutinai paaiškėjo, kad kovo 18-ąją vyksiančiame Rusijos prezidento rinkimų pirmajame rate varžysis aštuoni kandidatai: savarankiškai besibalotiruojantis dabartinis valstybės vadovas Vladimiras Putinas, siekiantis ketvirtosios kadencijos, Rusijos Federacijos komunistų partijos (KPRF) iškeltas Pavelas Grudininas, nacionalistinės Liberalų demokratų partijos (LDPR) lyderis Vladimiras Žirinovskis, Augimo partijos kandidatas Borisas Titovas, centristinės „Jabloko“ atstovas Grigorijus Javlinskis, K. Sobčiak, M. Suraikinas ir nacionalistų Rusijos liaudies sąjungos (ROS) vadovas Sergejus Baburinas.

Žinomiausiam Kremliaus kritikui Aleksejui Navalnui pareigūnai neleido balotiruotis dėl teistumo korupcijos byloje, kurią šis opozicijos lyderis laiko politiškai motyvuota.

Beveik neabejojama, kad prezidento rinkimus laimės V. Putinas: sausio pabaigoje Rusijos valstybinio viešosios nuomonės tyrimo instituto (VCIOM) apklausa, vykdyta nuo sausio 29-osios iki vasario 4-osios, rodo, kad Kremliaus vadovą remia 71,4 proc. respondentų.