Į pabėgusį prezidentą kreipėsi per laikraštį
Ki­je­vo teis­mas an­tra­die­nį pa­kvie­tė į Ru­si­ją pa­si­trau­ku­sį nu­vers­tą pre­zi­den­tą Vik­to­rą Ja­nu­ko­vy­čių at­vyk­ti į by­los dėl jo įta­ria­mos vals­ty­bės iš­da­vys­tės po­sė­dį ne­įp­ras­tu bū­du – šau­ki­mą pa­skel­bė vals­ty­bės ofi­cia­lia­ja­me lei­di­ny­je.

Teismo šaukime, paskelbtame vyriausybės žinių laikraštyje „Uriadovoj kurjer“, buvęs lyderis kviečiamas atvykti į lapkričio 19-ąją vyksiantį baudžiamojo proceso posėdį, per kurį galėtų būti išklausyti jo baigiamieji argumentai.

Dokumente nurodoma, kad V. Janukovyčius turi teisę dalyvauti posėdyje vaizdo ryšiu.

Spalio 30-ąją Kijevo teismas paskelbė baigęs debatus V. Janukovyčiaus byloje.

Rusijoje dirbančiam V. Janukovyčiaus advokatui Aleksandrui Gorošinskiui buvo suteikta galimybė iki lapkričio 19 dienos užsiregistruoti užsieniečių advokatų registre, kad jis galėtų dalyvauti per posėdį, kur V. Janukovyčius, kaip tikimasi, vaizdo ryšiu tars savo paskutinį žodį.

Kremliaus remtas V. Janukovyčius buvo nuverstas ir pabėgo į Rusiją per Maidano sukilimą 2014 metų vasarį, išprovokuotą prezidento atsisakymo pasirašyti asociacijos su Europos Sąjunga sutartį.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vėliau atskleidė, kad buvęs Ukrainos lyderis buvo išvežtas į Rusiją per Maskvos organizuotą specialią operaciją.

Tų metų kovą Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, o kiek vėliau šalies rytuose kilo karas tarp Kijevo ir Rusijos remiamų separatistų.

Nuo to laiko kautynės nusinešė apie 10 tūkst. žmonių gyvybių, nepaisant daugybės tarptautinės bendruomenės mėginimų užsitikrinti ilgalaikes paliaubas.