Į duomenų nutekinimo skandalą gali būti įvelta iki 2,7 mln. europiečių
So­cia­li­nis tink­las „Fa­ce­book“ pri­pa­ži­no, jog ga­lė­jo bū­ti „ne­de­ra­mai pa­si­da­ly­ta“ iki 2,7 mln. Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) gy­ven­to­jų as­mens duo­me­ni­mis, penk­ta­die­nį par­eiš­kė Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir pri­dū­rė, jog rei­ka­laus, kad so­cia­li­nės ži­niask­lai­dos mil­ži­nė pa­teik­tų pa­pil­do­mų pa­aiš­ki­ni­mų.

Praėjusią savaitę Komisija „Facebook“ nusiuntė laišką, kuriame paprašė nurodyti, kiek europiečių buvo įvelti į skandalą dėl asmens duomenų rinkimo ir jų neteisėto perdavimo Didžiosios Britanijos politinių konsultacijų įmonei „Cambridge Analytica“.

„Facebook“ mums patvirtino, kad su „Cambridge Analytica“ galėjo būti nederamai pasidalyta iš viso iki 2,7 mln. ES gyventojų duomenimis“, – penktadienį pareiškė Europos Komisijos atstovas spaudai Christianas Wigandas.

Kitos savaitės pradžioje už teisingumą atsakinga Komisijos narė Vera Jourova su „Facebook“ veiklos direktore Sheryl Sandberg aptars priemones, kurių „Facebook“ imasi dėl šio asmens duomenų saugumo pažeidimo.

„Išsamiau išnagrinėsime [“Facebook“] laišką, tačiau jau yra aišku, kad reikės papildomų diskusijų su „Facebook“, – pareiškė Ch. Wigandas.

„Facebook“ vadovas Markas Zuckerbergas ketvirtadienį pareiškė, kad galėjo būti pažeistas net 87 mln. žmonių visame pasaulyje asmens duomenų saugumas.

Dėl šio skandalo įmonė atsidūrė kritikos ugnyje. Taip pat kilo klausimų dėl duomenų apsaugos visame technologijų sektoriuje.

Europos Sąjunga rengiasi nuo kito mėnesio pradėti taikyti naujas griežtas duomenų apsaugos taisykles, pagal kurias įmonėms už pažeidimus gali būti skirtos baudos, kurios gali sudaryti iki 4 proc. jų apyvartos visame pasaulyje.

Skandalas dėl „Facebook“ kilo kovo viduryje. Socialinis tinklas tuomet blokavo „Cambridge Analytica“ ir Kembridžo universiteto psichologijos profesoriaus Aleksandro Kogano puslapius socialiniame tinkle. A. Coganas per savo programėlę „This is your digital life“, kurią jis sukūrė socialinio tinklo platformoje ir kuri turėjo sudaryti naudotojo psichologinį portretą, perdavė duomenis apie „Facebook“ naudotojus trečiosioms šalims, įskaitant „Cambridge Analytica“.

Manoma, kad šie duomenys galėjo būti panaudoti per JAV prezidento rinkimų kampaniją 2016 metais ir rengiantis referendumui dėl Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES).