Į Baltarusiją keliausim paprasčiau jau netrukus?
Eu­ro­pos Są­jun­gos at­sto­vy­bės Mins­ke va­do­vė And­rea Wik­to­rin ma­no, kad blo­ko ir Mins­ko su­si­ta­ri­mai dėl vi­zų re­ži­mo ir read­mi­si­jos su­pap­ras­ti­ni­mo bus pa­si­ra­šy­ti iki 2018 me­tų pa­bai­gos.

„Aš tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos susitarimai bus pasirašyti“, – antradienį Minske žurnalistams sakė A. Wiktorin.

Ji pabrėžė, kad susitarimas dėl readmisijos bus pasirašytas drauge su susitarimu dėl vizų režimo tarp ES ir Baltarusijos supaprastinimo.

A. Wiktorin priminė, kad spalio 11 dieną įvyko šalių derybų ratas dėl šių susitarimų. „Galima sakyti, kad tai buvo geras, konstruktyvus susitikimas. Mes galėjome suderinti pagrindinius susitarimų tekstų elementus, bet yra tam tikrų techninių detalių, kurias reikia sureguliuoti“, – pridūrė ji.

Kaip pranešta, Baltarusija pastaraisiais metais derasi su ES dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos.